Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że Twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19% (w 2015 r.)
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
01C (01CYBATON) 0.10 2015-08-17 2015-08-31 2015-06-30
ABC (ABCDATA) 0.36 2015-06-23 2015-07-08 2015-06-16 łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy
AIN (ABSINVEST) 0.03 2015-08-14 2015-09-01 2015-06-25 wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego
ACA (ACARTUS) 0.02 2015-08-03 2015-08-21 2015-06-30 łączna kwota dywidendy 149.980,00 zł = 128.254,47 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 21.725,53 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych
ACG (ACAUTOGAZ) 2.30 2015-07-07 2015-07-22 2015-05-29
ACE (ACE) 0.07 2015-06-30 2015-06-16 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
ACT (ACTION) 1.00 2015-06-18 2015-07-03 2015-06-10
AIT (AITON) 0.13 2015-05-08 2015-05-22 2015-04-29
AML (ALUMETAL) 1.95 2015-04-22 2015-06-29 2015-04-13 łączna kwota dywidendy 30.904.916,41 zł = 1.503.908,41 zł z zysku za 2014 r. + 29.401.008,00 zł z kapitału zapasowego
AMC (AMICA) 3.00 2015-06-26 2015-07-14 2015-06-17
APT (APATOR) 0.30 2015-06-30 2015-07-14 2015-06-22 na poczet dywidendy za 2014 r. została wypłacona w grudniu 2014 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 5 grudnia 2014 r., wypłata zaliczki - 12 grudnia 2014 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,50 zł brutto na 1 akcję
APN (APLISENS) 0.25 2015-08-21 2015-09-09 2015-05-26
APS (APS) 0.20 2015-05-08 2015-05-25 2015-04-29
APE (APSENERGY) 0.04 2015-06-15 2015-05-27 wypłata dywidendy nastąpi w terminie 14 dni od dnia dywidendy
AQU (AQUABB) 1.00 2015-06-17 2015-07-02 2015-05-27 łączna kwota dywidendy 12.986.996,00 zł = 10.389.596,80 zł (tj. 0,80 zł na akcję) z zysku za 2014 r. + 2.597.399,20 zł (tj.0,20 zł na akcję) z utworzonej w latach poprzednich pozycji kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend
ABS (ASSECOBS) 0.85 2015-05-14 2015-06-01 2015-04-21
ACP (ASSECOPOL) 2.90 2015-05-15 2015-06-02 2015-04-29
ASE (ASSECOSEE) 0.40 2015-06-30 2015-07-15 2015-03-31 łaczna kwota dywidendy 20.757.700,40 zł = 3.102.417,79 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2012 + 17.655.282,61 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2013
ACS (ASSECOSLO) 0.47 2015-04-08 2015-04-28 2015-03-27 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: pierwszą w wys. 0,37 euro spółka wypłaci 28 kwietnia, drugą w wys. 0,10 euro - 5 czerwca
ATD (ATENDE) 0.15 2015-06-09 2015-06-23 2015-05-06 łączna kwota dywidendy 5.451.501,60 zł = 5 174 547,50 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 276.954,10 zł z niepodzielonego zysku za 2013 r.
ATM (ATM) 0.20 2015-07-15 2015-07-30 2015-05-21 wypłata w dwóch ratach: pierwsza - w wys. 5 gr na akcję w dniu 30 lipca 2015 r., druga - w wys. 15 gr na akcję w dniu 15 grudnia 2015 r.
ATG (ATMGRUPA) 0.16 2015-06-10 2015-06-25 2015-05-29 łączna kwota dywidendy 13.488.000 zł = 12.912.000 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 576.000 zł z zysków z lat poprzednich
ATR (ATREM) 0.08 2015-06-30 2015-07-17 2015-06-11
AAL (AVIAAML) 0.09 2015-04-03 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
BFT (BENEFIT) 9.00 2015-07-24 2015-08-14 2015-06-12
BRG (BERLING) 0.15 2015-06-30 2015-07-10 2015-07-29 projekt uchwały WZA; WZA zwołane na 17.06.2015 r. nie odbyło się z powodu zbyt małej liczby akcjonariuszy
BCM (BETACOM) 0.75 rekomendacja zarządu; rok obrotowy 2014/2015 trwa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
BMX (BIOMAXIMA) 0.10 2015-08-31 2015-09-17 2015-06-29
LWB (BOGDANKA) 3.50 2015-09-17 2015-10-08 2015-06-18
BRS (BORYSZEW) 0.10 2015-07-02 2015-07-23 2015-04-28
BSC (BSCDRUK) 0.60 2015-05-06 2015-05-21 2015-04-24
BDX (BUDIMEX) 6.11 2015-05-08 2015-05-25 2015-04-28
CLS (CALESCO) 0.05 2015-07-23 2015-08-12 2015-06-29
CSR (CASPAR) 0.61 2015-06-10 2015-06-24 2015-06-01
CCC (CCC) 3.00 2015-09-23 2015-10-08 2015-06-24
CCS (CCS) 0.13 2015-06-16 2015-06-30 2015-06-03
CDL (CDRL) 0.75 2015-05-26 2015-06-10 2015-05-15
CEZ (CEZ) 40.00 2015-06-18 2015-08-03 2015-06-12 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
CFB (CFBPS) 0.10 2015-08-11 2015-08-25 2015-05-29
CNT (CNT) 0.45 2015-06-24 2015-07-09 2015-06-16
CMP (COMP) 1.06 2015-07-07 2015-07-21 2015-06-30
DNS (DANKS) 0.11 2015-09-25 2015-10-15 2015-06-25 łączna kwota dywidendy 1.786.498,25 zł = 1.707.258,45 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 79.239,80 zł a zysku z lat ubiegłych
DBC (DEBICA) 3.15 2015-08-31 2015-12-21 2015-06-12
DKR (DEKTRA) 1.10 2015-06-01 2015-06-19 2015-04-24 łączna kwota dywidendy 1.214.400 zł = 1.045.419,29 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 168.980,71 zł z kapitału zapasowego
DEL (DELKO) 0.25 2015-07-07 2015-07-28 2015-06-23
DOM (DOMDEV) 2.25 2015-06-18 2015-07-03 2015-05-28
DTP (DTP) 0.10 2015-06-30 2015-08-31 2015-05-29 łączna kwota dywidendy 3.571.400 zł = 318.746,86 zł tj. cały zyska za 2014 r. + 1.081.390,08 zł z kapitału zapasowego + 2.171.263,06 zł z kapitału rezerwowego
DUO (DUON) 0.05 2015-07-14 2015-07-30 2015-06-23
ESC (EASTSIDE) 0.07 2015-10-30 2015-11-23 2015-07-28 projekt uchwały WZA; jeśli WZA przegłosuje planowane scalenie akcji, to dywidenda wyniesie 0,17 zł na akcję (scalenie będzie głosowane na NWZA 7 kwietnia 2015 r.); WZA 30.06.2015 ogłosiło przerwę do 28.07.2015
ECL (EASYCALL) 0.20 2015-07-30 2015-08-13 2015-06-30
EBC (EBC) 0.20 2015-09-30 2015-10-20 2015-06-30
ECA (ECA) 0.04 2015-08-19 2015-09-01 2015-06-30 wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego
EDI (EDINVEST) 0.24 2015-07-06 2015-07-23 2015-05-27
EFK (EFEKT) 0.70 2015-09-17 2015-10-01 2015-06-25 dywidenda wynosi 0,70 zł na jedną akcję zwykłą i 0,84 zł na jedną akcję uprzywilejowaną
EBX (EKOBOX) 0.06 2015-06-11 2015-06-25 2015-05-27
EGH (EKOPOL) 0.02 2015-07-16 2015-07-31 2015-07-01 dywidenda wynosi 0,02 zł na jedną akcję zwykłą (seria C, D, F i H) i 0,03 zł na jedną akcję uprzywilejowaną (seria A i E)
ELT (ELEKTROTI) 0.60 2015-06-12 2015-06-30 2015-05-25 łączna kwota dywidendy 5.989.805,40 zł = 2.861.926,61 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 3.127.878,79 zł z kapitału rezerwowego
ELZ (ELZAB) 0.89 2015-07-07 2015-07-23 2015-06-30
ELM (EMONT) 0.03 2015-07-03 2015-07-16 2015-06-23
EMP (EMPERIA) 1.33 2015-06-05 2015-06-19 2015-05-27
ENP (ENAP) 0.05 2015-08-10 2015-11-27 2015-06-11
ENA (ENEA) 0.47 2015-07-22 2015-08-11 2015-06-30
ENE (ENELMED) 0.10 2015-06-10 2015-06-25 2015-05-20
ENG (ENERGA) 1.44 2015-05-07 2015-05-21 2015-04-29
ENI (ENERGOINS) 0.65 2015-05-27 2015-06-12 2015-05-18 łaczna kwota dywidendy 11.700.000,00 zł = 10.380.334,14 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.319.665,86 zł z kapitału zapasowego
ERB (ERBUD) 0.50 2015-07-15 2015-07-30 2015-05-29
EGS (ERGIS) 0.15 2015-06-17 2015-07-03 2015-06-09
ESK (ESKIMOS) 0.01 2015-07-09 2015-07-23 2015-05-29
ESS (ESSYSTEM) 0.35 2015-06-30 2015-07-14 2015-05-08 łączna kwota dywidendy 15.002.272,95 zł = 2.715.356,89 tj. cały zysk za 2014 r. (0,05 zł na akcję) + 366.563,24 zł z likwidacji "Programu Motywacyjnego spółki ES-System S.A." + 11.920.352,82 zł z kapitału zapasowego
EUC (EUCO) 2.68 2015-08-21 2015-09-04 2015-06-22
EUR (EUROCASH) 0.79 2015-05-19 2015-06-10 2015-04-24
ETX (EUROTAX) 0.38 2015-06-11 2015-06-25 2015-06-02 łączna kwota dywidendy 1.900.000 zł = 1.113.389,57 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 786.610,43 zł z kapitału zapasowego
ETL (EUROTEL) 1.00 2015-07-01 2015-07-15 2015-06-16
GEU (EXOUPOS) 0.77 2015-05-19 2015-06-02 2015-05-12
FSG (FASING) 0.80 2015-09-28 2015-10-14 2015-06-29
FEE (FEERUM) 0.21 2015-07-28 2015-08-18 2015-04-28
FRO (FERRO) 1.00 2015-05-26 2015-08-06 2015-05-19 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,40 zł - 6 sierpnia 2015 r., II transza 0,60 zł - 26 listopada 2015 r.
FTE (FORTE SA) 2.00 2015-05-27 2015-06-11 2015-05-19
GKP (GEKOPLAST) 0.35 2015-07-03 2015-07-24 2015-06-11 wypłata nastąpi w dwóch ratach: pierwsza - w wys. 0,17 zł na akcję w dniu 24 lipca 2015 r., druga - w wys. 0,18 zł na akcję w dniu 24 września 2015 r.
GLC (GLCOSMED) 0.10 2015-07-09 2015-07-14 2015-06-25
GRV (GORENJE) 0.06 2015-07-08 2015-07-03 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; wypłata dywidendy miałaby nastąpić 45 dni roboczych po przyjęciu uchwały
GPW (GPW) 2.40 2015-07-15 2015-08-04 2015-06-25 łączna kwota dywidendy 100.732.800 zł = 52.884.720,00 zł z zysku za 2014 r. + 47.848.080,00 zł z kapitału rezerwowego
GWR (GWARANT) 0.40 2015-07-16 2015-07-31 2015-06-18
BHW (HANDLOWY) 7.43 2015-07-06 2015-07-24 2015-06-22
HRS (HERKULES) 0.06 2015-08-28 2015-09-11 2015-05-29
HOR (HORTICO) 0.15 2015-07-07 2015-07-22 2015-06-27
HPS (HYDRAPRES) 0.01 2015-07-31 2015-08-11 2015-06-22
HDR (HYDROTOR) 2.00 2015-09-10 2015-10-01 2015-06-27
IAI (IAI) 0.10 2015-07-01 2015-07-14 2015-06-23 łączna kwota dywidendy 815.625,30 zł = 810.697,53 zł z zysku za 2014 r. + 4.925,97 zł z zysku niepodzielonego z 2013 r.
IFM (IFM) 0.02 2015-03-27 2015-04-14 2015-03-11
IPL (IMPEL) 1.50 2015-04-30 2015-05-18 2015-04-25
IMS (IMS) 0.08 2015-06-12 2015-06-26 2015-06-03
IND (INDYKPOL) 1.00 2015-08-14 2015-08-28 2015-05-26
ING (INGBSK) 4.00 2015-04-20 2015-05-05 2015-03-31
INP (INPRO) 0.09 2015-07-14 2015-07-28 2015-06-16
IRL (INTERAOLT) 0.56 2015-05-15 2015-05-28 2015-04-30 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro - ok. 2,24 zł
CAR (INTERCARS) 0.71 2015-06-30 2015-07-14 2015-06-09
INT (INTERNITY) 0.07 2015-07-23 2015-08-31 2015-06-23 łączna kwota dywidendy 583.000 zł = 44.652,05 zł z zysku za 2014 r. + 538.447,95 zł z kapitału zapasowego
INL (INTROL) 0.23 2015-06-22 2015-07-07 2015-06-10
IZS (IZOSTAL) 0.07 2015-07-14 2015-08-03 2015-04-14
K2I (K2INTERNT) 1.00 2015-07-07 2015-07-21 2015-06-16 wypłata dywidendy nastąpi z części kapitału zapasowego utworzonej z zysku lat ubiegłych
KPI (KANCELWEC) 0.01 2015-05-14 2015-07-03 2015-05-14
KBJ (KBJ) 0.08 2015-07-31 2015-08-21 2015-06-25
KTY (KETY) 14.41 2015-07-16 2015-08-05 2015-04-23 łączna kwota dywidendy 136.072.627,20 zł = 97.589.234,57 zł z zysku za 2014 r. + 38.483.392,63 zł z kapitału zapasowego; spółka przewiduje możliwość zwiększenia liczby akcji objętych dywidendą w związku z realizacją przed 16 lipca 2015 roku uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - w takim przypadku łączna liczba akcji objętych dywidendą będzie wynosić 9.441.988, co da 14,41 zł dywidendy na akcję
KGH (KGHM) 4.00 2015-05-27 2015-06-18 2015-04-29 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych transzach, po 2 zł na akcję każda
KPL (KINOPOL) 1.00 2015-06-30 2015-07-14 2015-06-23 łączna kwota dywidendy 19.821.404,00 zł = 14.201.012,75 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 5.620.391,25 zł z kapitału zapasowego
KLN (KLON) 0.02 2015-07-20 2015-08-05 2015-04-20
KME (KME) 0.08 2015-05-28 2015-06-15 2015-05-12
KOM (KOMPUTRON) 0.50 rekomendacja zarządu; rok obrotowy 2015/2014 trwa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
KST (KONSSTALI) 1.50 2015-06-03 2015-06-18 2015-05-27
KPX (KOPEX) 0.40 2015-06-11 2015-07-02 2015-06-03
KRU (KRUK) 1.50 2015-07-01 2015-07-24 2015-06-23
KSW (KRUSZWICA) 2.64 2015-07-24 2015-08-10 2015-06-17
KPC (KUPIEC) 0.01 2015-07-23 2015-08-07 2015-07-07
LEX (LEASINGEX) 0.10 2015-07-31 2015-08-14 2015-06-30
LEN (LENA) 0.30 2015-05-06 2015-05-19 2015-04-21
LTX (LENTEX) 0.40 2015-07-07 2015-07-23 2015-05-26
LVC (LIVECHAT) 0.71 2015-07-29 2015-08-13 2015-07-20 projekt uchwały WZA; rok obrotowy 2014/2015 trwa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
LPP (LPP) 32.00 2015-09-03 2015-09-24 2015-06-26 w przypadku realizacji uprawnień do 21,3 tys. warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji, które spółka wyemitowała w 2011 r., kwota dywidendy na akcję spadłaby do 31,62 zł
MAG (MAGELLAN) 1.85 2015-07-13 2015-07-27 2015-04-29
MAK (MAKARONPL) 0.17 2015-07-15 2015-08-03 2015-06-26
MLB (MAKOLAB) 0.15 2015-07-15 2015-08-05 2015-06-29
MMA (MALKOWSKI) 0.04 2015-05-20 2015-06-05 2015-05-11
MCL (MCLOGIC) 3.00 2015-03-10 2015-03-24 2015-02-24
MDG (MEDICALG) 1.60 2015-07-07 2015-09-28 2015-06-30
MEG (MEGARON) 0.58 2015-07-07 2015-07-21 2015-06-29 łączna kwota dywidendy 2.808.000 zł - spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2014 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.242.000,00 zł, co daje 0,46 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 12 stycznia 2015 r.; wypłata 19 stycznia 2015 r.
MNC (MENNICA) 0.30 2015-06-29 2015-07-15 2015-05-21
MNS (MENNICASK) 0.10 2015-09-25 2015-10-15 2015-06-26
MRC (MERCATOR) 0.25 2015-07-02 2015-07-20 2015-06-24
MCR (MERCOR) 1.02 2015-08-19 2015-09-07 2015-08-05
MFO (MFO) 0.30 2015-06-30 2015-07-10 2015-05-13
MND (MINERAL) 0.09 2015-07-02 2015-07-16 2015-05-28
MNX (MINOX) 0.01 2015-09-07 2015-09-22 2015-06-09
MMC (MMCPL) 0.14 2015-06-18 2015-07-02 2015-06-10
MNI (MNI) 0.12 2015-09-30 2015-12-30 2015-06-30 łączna kwota dywidendy 10.037.245,68 zł = 2.608.000,00 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 7.429.245,00 z kapitału zapasowego
MOD (MODECOM) 0.33 2015-07-02 2015-07-16 2015-06-24
MOL (MOL) 485.49 2015-04-16 wysokość dywidendy na akcję zostanie ogłoszona do 21 maja 2015 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF)
MSP (MOSTALPLC) 1.39 2015-06-09 2015-06-25 2015-04-30
MSZ (MOSTALZAB) 0.05 2015-09-01 2015-09-15 2015-06-17
MWT (MWTRADE) 1.02 2015-04-23 2015-05-08 2015-04-02
NET (NETIA) 0.60 2015-06-12 2015-06-26 2015-06-02
NEU (NEUCA) 4.33 2015-05-21 2015-06-11 2015-05-07
NWG (NEWAG) 1.00 2015-07-31 2015-08-31 2015-06-01
NVT (NOVITA) 2.95 2015-07-02 2015-07-20 2015-05-25 Lentex, jako większościowy akcjonariusz Novity, zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ Novity, zwołanym na 2 lipca, punktu dotyczącego wypłaty 10 mln zł na dywidendę, czyli 4 zł na jedną akcję
CNG (NOWAGALA) 0.10 2015-08-28 2015-09-11 2015-06-17 wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego
NTT (NTTSYSTEM) 0.15 2015-09-14 2015-09-30 2015-05-18
OEG (OLYMPIC) 0.10 2015-05-01 2015-05-04 2015-04-16 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
ONC (ONICO) 0.70 2015-06-26 2015-07-15 2015-06-08
OPN (OPONEO.PL) 0.05 2015-07-03 2015-07-30 2015-06-17
OPM (OPTEAM) 0.15 2015-06-22 2015-07-08 2015-06-11
OPL (ORANGEPL) 0.50 2015-06-25 2015-07-09 2015-04-09 łączna kwota dywidendy 656.178.739,50 zł = 555.915.673,35 zł z zysku za 2014 r. + 100.263.066,15 zł z kapitału zapasowego
ORB (ORBIS) 1.50 2015-07-16 2015-08-04 2015-06-11
ORN (ORIONINV) 2.70 2015-08-28 2015-10-28 2015-06-01
OTS (OTLOG) 7.00 2015-05-04 2015-05-19 2015-04-24
NVA (PANOVA) 0.50 2015-08-14 2015-08-28 2015-05-14
PCX (PCCEXOL) 0.01 2015-06-15 2015-06-29 2015-06-08
PCR (PCCROKITA) 3.49 2015-05-13 2015-05-28 2015-04-24
PCM (PCM) 3.61 2015-04-17 2015-05-05 2015-04-10
PGS (PEGAS) 1.15 2015-10-16 2015-10-28 2015-06-15 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro; łączna kwota dywidendy 10.613.810 euro = 10.516.132,14 euro, tj. cały zysk za 2014 r. + 97.677,86 euro z zysku z lat poprzednich
PEO (PEKAO) 10.00 2015-06-22 2015-07-07 2015-04-30
PEL (PELION) 2.00 2015-05-04 2015-05-20 2015-04-30
PEM (PEMANAGER) 12.04 2015-07-10 2015-07-24 2015-06-29
PGE (PGE) 0.78 2015-09-24 2015-10-15 2015-06-24
PGN (PGNIG) 0.20 2015-07-15 2015-08-04 2015-04-16
PSW (PGSSOFT) 0.25 2015-08-28 2015-09-15 2015-06-25 na podst. uchwały zarządu z 18 września 2014 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom 1.946.203,35 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,07 zł na akcję; w związku z powyższym do wypłaty pozostanie kwota 5.089.272,90 zł, tj. kwota 0,18 zł na akcję
PHR (PHARMENA) 0.11 2015-07-01 2015-07-22 2015-06-10
PHN (PHN) 1.30 2015-08-19 2015-08-26 2015-06-30
PKN (PKNORLEN) 1.65 2015-06-16 2015-07-08 2015-04-28 wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego apółki utworzonego z zysku lat ubiegłych
PKP (PKPCARGO) 2.46 2015-06-15 2015-06-26 2015-04-21 łączna kwota dywidendy 110.175.815,82 zł = 53.921.567,25 zł z zysku za 2014 r. + 56.254.248,57 zł z zysków z lat ubiegłych
PLX (PLASTBOX) 0.09 2015-07-03 2015-07-23 2015-05-18
PCE (POLICE) 0.56 2015-06-11 2015-06-25 2015-05-27
POM (POLMED) 0.06 2015-06-25 2015-07-16 2015-06-09
PLA (POLNA) 5.00 2015-05-19 2015-06-02 2015-05-12 łączna kwota dywidendy 7.078.205,00 zł = 3.892.460,92 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 3.185.744,08 zł z kapitału zapasowego
PWX (POLWAX) 1.22 2015-05-22 2015-06-08 2015-04-21
PRF (PRAGMAFA) 1.56 2015-05-20 2015-06-04 2015-05-05
PRI (PRAGMAINK) 1.00 2015-07-14 2015-10-05 2015-06-29 łączna kwota dywidendy 3.680.000 zł = 560.466,98 zł, tj. cały zysk za 2014 r. (0,15 zł na akcję) + 3.119.533,02 zł z kapitału zapasowego (0,85 zł na akcję)
PST (PRESTO) 0.02 2015-08-17 2015-09-17 2015-05-19
PRD (PROCAD) 0.09 2015-05-12 2015-05-29 2015-04-29
PRM (PROCHEM) 0.35 2015-06-30 2015-07-17 2015-06-13
PJP (PROJPRZEM) 0.60 2015-07-30 2015-07-20 2015-06-10
PRL (PROLOG) 2.71 2015-08-17 2015-09-02 2015-06-29 łączna kwota dywidendy 2.710.000 zł = 1.243.100,36 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.574.959 zł z zysku netto z lat ubiegłych
PRT (PROTEKTOR) 0.29 2015-09-25 2015-10-09 2015-06-26
PTW (PTWP) 0.33 2015-07-08 2015-07-22 2015-07-28
ZAP (PULAWY) 7.03 2015-06-03 2015-06-18 2015-05-19 dywidenda zostanie wypłacona z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych; rok obrotowy 2013/2014 trwa od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
PWM (PWRMEDIA) 0.10 2015-05-29 2015-06-12 2015-04-27
PZU (PZU) 30.00 2015-09-30 2015-10-21 2015-06-30
QRS (QUERCUS) 0.46 2015-06-16 2015-06-30 2015-04-27 projekt uchwały WZA; na wypłatę dywidendy lub nabycie akcji własnych (do decyzji WZA) zostanie przeznaczona kwota 30 643 933,16 zł, przy czym w przypadku wypłaty dywidendy byłoby to 0,46 zł na akcję, w przypadku skupu akcji własnych - 8,5 zł za akcję
RDL (RADPOL) 0.35 2015-08-10 2015-08-26 2015-06-24 łączna kwota dywidendy 9.001.913,20 zł = 8.081.977,58 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 919.935,62 zł z kapitału zapasowego' dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 0,20 zł 26 sierpnia 2015 r. + 0,15 zł 10 listopada 2015 r.
RAF (RAFAMET) 0.10 2015-06-12 2015-06-30 2015-06-02
RBW (RAINBOW) 0.80 2015-06-18 2015-07-03 2015-06-09
RWL (RAWLPLUG) 0.33 2015-08-12 2015-08-27 2015-06-26 łaczna kwota dywidendy 10.744.800,00 zł = 10.653.326,06 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 91.473,94 zł z kapitału zapasowego
RLP (RELPOL) 0.38 2015-07-13 2015-07-28 2015-06-19
ROB (ROBYG) 0.11 2015-05-04 2015-05-19 2015-04-23
RPC (ROPCZYCE) 0.75 2015-04-30 2015-05-20 2015-04-10
SNK (SANOK) 2.65 2015-07-06 2015-07-22 2015-06-26
SEA (SEKA) 0.30 2015-07-10 2015-07-28 2015-06-30
SEK (SEKO) 0.32 2015-07-01 2015-07-15 2015-05-13
SEL (SELENAFM) 0.28 2015-06-15 2015-06-30 2015-05-29 wypłata dywidendy nastąpi ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki
SFG (SILVANO) 0.10 2015-07-13 2015-07-15 2015-06-29 projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
SME (SIMPLE) 0.60 2015-06-29 2015-07-31 2015-05-14 wypłata dywidendy nastąpi w trzech równych transzach: I transza - do 31 lipca 2015 r.; II transza - do 30 września 2015 r., III transza - do 31 grudnia 2015 r.
SKO (SKOK) 0.04 2015-07-28 2015-08-18 2015-04-28 dywidenda wyniesie 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną; łączna kwota dywidendy 9.540.057,28 zł = 8.006.168,50 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 1.533.888,78 zł z kapitału rezerwowego
SKA (SNIEZKA) 3.10 2015-06-19 2015-07-03 2015-06-05
SOL (SOLAR) 0.07 2015-08-26 2015-09-30 2015-06-26
SON (SONEL) 0.50 2015-06-01 2015-06-16 2015-05-15
STP (STALPROD) 2.00 2015-09-15 2015-09-30 2015-06-30
STF (STALPROFI) 0.10 2015-07-15 2015-08-05 2015-04-16
SNS (SYNTHOS) 0.25 2015-07-02 2015-07-17 2015-06-24
TNX (TALANX) 1.25 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
TLX (TALEX) 1.80 2015-05-20 2015-06-02 2015-04-29 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach
TPE (TAURONPE) 0.15 2015-07-22 2015-08-12 2015-04-23
TLV (TELIANI) 0.02 2015-08-04 2015-08-19 2015-06-22
TEL (TELL) 0.60 2015-09-23 2015-11-06 projekt uchwały WZA (23 czerwca 2015 r.); Rada Nadzorcza Tella po dokonaniu oceny wniosku zarządu ws. wypłaty 0,6 zł dywidendy na akcję za 2014 r., zarekomendowała walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały ws. podziału zysku netto na oddzielnym NWZ zwołanym nie później niż 31 października 2015 r.
TER (TERESA) 1.20 2015-06-12 2015-06-26 2015-05-27
TME (TERMOEXP) 0.05 2015-09-25 2015-10-13 2015-06-26
TSG (TESGAS) 0.10 2015-07-13 2015-07-30 2015-06-22
TFO (TFONE) 0.10 2015-09-25 2015-10-07 2015-06-29
TOR (TORPOL) 0.50 2015-06-19 2015-08-31 2015-06-09 wypłata nastąpi w dwóch ratach: pierwsza - w wys. 0,25 zł na akcję w dniu 31 sierpnia 2015 r., druga - w wys. 0,25 zł na akcję w dniu 30 listopada 2015 r.; listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 r. ustala się na 10 dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia uchwały przez ZWZA
TRN (TRANSPOL) 0.16 2015-06-11 2015-06-26 projekt uchwały WZA (11.05.2015 r.); na wniosek akcjonariusza Euro Investor Sp. z o.o. uchwała ws. podziału zysku zostanie podjęta na WZA zwołanym nie później niż 30 października 2015 r.
TVN (TVN) 0.30 2015-06-19 2015-07-03 2015-06-12
UNI (UNIBEP) 0.15 2015-06-23 2015-07-07 2015-05-14
UCG (UNICREDIT) -
UNT (UNIMOT) 0.24 2015-07-04 2015-07-24 2015-06-22
VRB (VERBICOM) 0.02 2015-07-14 2015-07-29 2015-06-30
VGO (VIGOSYS) 5.61 2015-05-28 2015-06-12 2015-05-21
VIN (VINDEXUS) 0.10 2015-07-07 2015-07-15 2015-06-29
VTL (VISTAL) 0.30 2015-07-30 2015-08-14 2015-04-30
VOT (VOTUM) 0.67 2015-06-19 2015-06-30 2015-06-09
WAX (WADEX) 0.67 2015-05-20 2015-06-10 2015-05-06
WAS (WASKO) 0.04 2015-06-30 2015-07-15 2015-06-16
WWL (WAWEL) 20.00 2015-05-18 2015-06-02 2015-04-30
WDB (WDBBU) 0.10 2015-07-10 2015-07-27 2015-06-30 łączna kwota dywidendy 2.000.000 zł = 1.917.456,25 zł, tj. cały zysk za 2015 r. + 82.543,75 zł kapitału zapasowego; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 0,07 zł - 27 lipca 2015 r. i 0,03 zł - 15 grudnia 2015 r.
WDX (WDX) 0.40 2015-05-22 2015-06-12 2015-05-13
WLT (WIELTON) 0.24 2015-07-31 2015-08-21 2015-06-29 wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,10 zł - 21 sierpnia 2015 r.; II transza 0,14 zł - 10 grudnia 2015 r.
WOD (WODKAN) 0.16 2015-05-06 2015-05-21 2015-04-27
WOJ (WOJAS) 0.30 2015-09-03 2015-09-24 2015-06-19
WSE (WORKSERV) 0.16 2015-06-25 2015-11-26 2015-06-22
ZEP (ZEPAK) 1.20 2015-09-28 2015-10-14 2015-06-29
PUE (ZPUE) 11.61 2015-06-22 2015-07-06 2015-06-15 dywidenda wyniesie 11,61 zł na akcję zwykłą i 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną
ZWC (ZYWIEC) 25.00 2015-06-17 2015-07-02 2015-06-09 łączna kwota dywidendy 256.783.425,00 zł = 183.815.135,05 zł, tj. cały fundusz rezerwowy + 72.968.289,95 zł, tj. część zysku za 2014 r.; na podst. uchwały z dn. 22 października 2014 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 zł (5,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 4.12.2014 r.; wypłata dywidendy 11.12.2014 r.; do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 205.426.740,00 zł, tj. 20,00 zł za akcję