Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że Twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19% (w 2015 r.)
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
ABC (ABCDATA) 0.39 rekomendacja zarządu i RN
ACG (ACAUTOGAZ) 2.50 2016-05-05 2016-05-19 2016-04-15
ACT (ACTION) 1.00 rekomendacja zarządu
AIT (AITON) 0.09 rekomendacja zarządu
AML (ALUMETAL) 2.55 2016-05-13 projekt uchwały WZA
APT (APATOR) 1.00 2016-06-13 deklaracja zarządu; na poczet dywidendy za 2015 r. została wypłacona w grudniu 2015 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 11 grudnia 2015 r., wypłata zaliczki - 18 grudnia 2015 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,70 zł brutto na 1 akcję
APN (APLISENS) 0.26 2016-07-08 2016-07-22 rekomendacja zarządu i RN
API (APLITT) 0.01 2016-08-19 2016-09-07 2016-05-20 projekt uchwały WZA; 0,01 zł na akcję zwykłą oraz 0,015 zł na akcję uprzywilejowaną
AQU (AQUABB) 1.00 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 12.986.996,00 zł = 9.480.507,08 zł (tj. 0,73 zł na akcję) z podziału zysku za 2015 r. + 3.506.488,92 zł (tj. 0,27 zł na akcję) z kapitału rezerwowego
ABS (ASSECOBS) 1.00 2016-05-12 2016-06-01 2016-04-20
ACP (ASSECOPOL) 3.01 2016-05-16 2016-06-02 2016-04-29 projekt uchwały WZA
ASE (ASSECOSEE) 0.42 2016-06-30 2016-07-15 2016-03-31
ACS (ASSECOSLO) 0.52 2016-04-05 2016-04-19 2016-03-23 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
1AT (ATAL) 0.61 2016-05-25 2016-05-25 projekt uchwały WZA
ATD (ATENDE) 0.18 2016-06-28 2016-07-14 rekomendacja zarządu
ATP (ATLANTAPL) 0.65 2016-02-10 2016-02-26 2015-12-30 dywidenda za rok obrotowy 2014/2015, zakończony 30 czerwca 2015 r.
ATG (ATMGRUPA) 0.22 2016-04-21 2016-05-06 2016-04-18 łączna kwota dywidendy 18.546.000 zł = 18.023.000 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 523.000 zł z zysków zatrzymanych
ATR (ATREM) 0.05 rekomendacja zarządu i RN
AAL (AVIAAML) 0.02 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
BSC (BSCDRUK) 0.63 rekomendacja zarządu
BDX (BUDIMEX) 8.14 2016-05-06 2016-05-24 2016-04-26
BZW (BZWBK) 13.00 2016-04-29 2016-05-16 2016-04-20 łączna kwota dywidendy 1.290.048.942 zł = 587.564.899,06 zł z niepodzielonego zysku netto za rok 2014 + 702.484.042,94 zł z zysku netto za rok 2015
CCS (CCS) 0.80 2016-06-08 2016-06-23 rekomendacja zarządu i RN
CDL (CDRL) 0.85 rekomendacja zarządu
DCR (DECORA) 2.50 2016-05-10 2016-05-31 2016-04-27 łączna kwota dywidendy 28.258.300,00 zł = 5.106.408,37 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 23.151.891,63 zł z kapitału zapasowego
DEL (DELKO) 0.29 rekomendacja zarządu i RN
DOM (DOMDEV) 3.25 2016-06-22 2016-07-06 rekomendacja zarządu i RN
DTP (DTP) 0.08 2015-08-24 2015-08-31 2016-04-18 na podst. uchwały zarządu z 31 lipca 2015 r. w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 została wypłacona kwota 2.857.120,00 zł, do wypłaty akcjonariuszom w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostanło więc kwota 0,00 zł na akcję; Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustalenia dnia wypłaty dywidendy
EBC (EBC) 0.05 rekomendacja zarządu
EC2 (EC2) 0.21 rekomendacja zarządu
ECH (ECHO) 1.53 spółka wypłaciła 22 kwietnia 2016 r. II ratę zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 293 mln zł. Spółka informowała pod koniec ub.r., że wypłaci zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 w łącznej kwocie ponad 590 mln zł, co daje 1,43 zł na akcję. Do zaliczki uprawnieni są akcjonariusze posiadający akcje spółki 3 lutego 2016 r. Zaliczka jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza w wys. 0,72 zł na akcję trafiła do akcjonariuszy 10 lutego, druga w wys. 0,71 zł zostanie wypłacona 30 grudnia 2016
ELB (ELBUDOWA) 4.00 2016-07-20 2016-08-03 2016-04-26
ELT (ELEKTROTI) 1.24 rekomendacja zarządu
ELZ (ELZAB) 0.52 2016-09-07 2016-09-21 2016-06-30 projekt uchwały WZA
ENI (ENERGOINS) 0.50 rekomendacja zarządu
ENT (ENTER) 0.20 2016-05-24 2016-06-09 2016-05-17 projekt uchwały WZA
ERB (ERBUD) 1.20 2016-05-17 2016-06-02 2016-04-28 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy = 11.397.120,34 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 3.977.110,46 zł z kapitału zapasowego
ERG (ERG) 0.62 rekomendacja zarządu
EGS (ERGIS) 0.16 zarząd Ergisu chce rekomendować wypłatę 0,16 zł dywidendy na akcję za 2015 r.
ESS (ESSYSTEM) 0.25 2016-06-20 2016-07-04 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 10.715.909,25 zł = 9.902.503,14 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 813.406,11 zł z kapitału zapasowego
EUC (EUCO) 3.58 rekomendacja zarządu
EUR (EUROCASH) 1.00 2016-05-11 2016-05-31 2016-04-19 liczba akcji objętych dywidendą według stanu na dzień 19 kwietnia 2016 r. wynosi 138.951.236 akcji. Liczba akcji może ulec zwiększeniu z uwagi na obejmowanie akcji przez osoby uprawnione w ramach realizowanych przez spółkę programów motywacyjnych.
ETL (EUROTEL) 1.40 rekomendacja zarządu
FAM (FAM) 0.29 2016-04-27 2016-05-12 2016-04-20
FTE (FORTE SA) 1.00 2016-05-25 2016-06-13 2016-05-17 projekt uchwały WZA
GKP (GEKOPLAST) 0.50 rekomendacja zarządu i RN
GRJ (GRAJEWO) 1.00 rekomendacja zarządu i RN
GCN (GROCLIN) 0.50 rekomendacja zarządu
ATT (GRUPAAZOTY) 0.84 rekomendacja zarządu
BHW (HANDLOWY) 4.68 2016-07-04 2016-07-21 rekomendacja zarządu i RN
HMI (HMINWEST) 1.53 2015-11-27 2015-12-04 2016-04-21 mając na względzie, że obowiązek wypłaty dywidendy został w całości wykonany w związku z wypłaconą przez spółkę zaliczką na poczet dywidendy w wysokości 3.574.557,36 zł w dniu 4 grudnia 2015 r. (ustalenie prawa 27 listopada 2015 r.), Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
INS (INDOS) 0.14 2016-06-09 2016-06-16 rekomendacja zarządu
ING (INGBSK) 4.30 2016-04-20 2016-05-05 2016-03-31
INP (INPRO) 0.30 2016-05-27 2016-06-10 rekomendacja zarządu
INK (INSTALKRK) 0.25 2016-07-22 2016-08-09 2016-05-21 projekt uchwały WZA
K2I (K2INTERNT) 1.00 rekomendacja zarządu
KTY (KETY) 13.30 2016-07-15 2016-08-05 projekt uchwały WZA; proponowane terminy wypłaty dywidendy: 5 sierpnia (kwota 47.268.465,00 zł) i 7 grudnia 2016 r. (kwota 78.465.651,90 zł)
KPL (KINOPOL) 1.00 rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 19.821.404,00 zł = 17.347.694,97 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 2.473.709,03 zł z zysku za lata ubiegłe
KGN (KOGENERA) 6.25 rekomendacja zarządu i RN
KRC (KREC) 0.30 2016-07-05 2016-10-14 2016-04-18
KRK (KRKA) 2.65 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
KRU (KRUK) 2.00 rekomendacja zarządu i RN
LCC (LCCORP) 0.18 2016-05-06 2016-05-20 2016-04-13 łączna kwota dywidendy 80.560.495,98 zł = 17.079.003,91 zł, tj. cały zysk za 2015 r. + 63.481.492,07 zł z kapitału zapasowego
LEN (LENA) 0.55 2016-04-20 2016-05-06 2016-04-15 łączna kwota dywidendy 13.681.277,50 zł = 9.018.161,38 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 4.663.116,12 zł z kapitału zapasowego
LTX (LENTEX) 0.45 2016-07-07 2016-07-23 rekomendacja zarządu i RN
LBT (LIBET) - rekomendacja zarządu
LKD (LOKUM) 0.62 2016-04-19 2016-05-04 2016-04-12 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
LPP (LPP) 33.00 2016-09-05 2016-09-21 rekomendacja zarządu
MAG (MAGELLAN) 1.85 2016-05-13 2016-05-27 2016-04-29 projekt uchwały WZA
MLB (MAKOLAB) 0.20 rekomendacja zarządu
MNC (MENNICA) 0.40 rekomendacja zarządu i RN
MLG (MLPGROUP) 2.30 2016-05-10 2016-05-25 2016-04-18 łączna kwota dywidendy 41.660.486,50 zł = 6.802.000,00 zł z zysku netto za 2015 + 34.858.486,50 zł z zysków zatrzymanych
MON (MONNARI) 0.20 2016-05-23 projekt uchwały WZA
MWT (MWTRADE) - rekomendacja zarządu i RN
NET (NETIA) 0.20 rekomendacja zarządu i RN
NEU (NEUCA) 5.00 rekomendacja zarządu
NWG (NEWAG) 1.00 rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 45.000.001,00 zł = 27.023.460,26 zł, tj cały zysk za 2015 r. + 17.976.540,74 zł z kapitału zapasowego
NTT (NTTSYSTEM) 0.22 rekomendacja zarządu i RN
OEX (OEX) 0.75 2016-08-10 2016-09-01 2016-05-10 projekt uchwały WZA
OPM (OPTEAM) 0.15 2016-05-11 rekomendacja zarządu; RN rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 1.240.943,22 zł, tj. 0,17 zł na akcję
OPL (ORANGEPL) 0.25 2016-06-22 2016-07-07 2016-04-12 łączna kwota dywidendy 328.089.369,75 zł = 251.542.735,87 zł z zysku za 2015 r. + 76.546.633,88 zł z kapitału zapasowego
ORB (ORBIS) 1.50 2016-07-18 2016-08-03 rekomendacja zarządu
ORN (ORIONINV) 1.90 rekomendacja zarządu i RN
OTS (OTLOG) 7.00 rekomendacja zarządu i RN
PGD (PAGED) 2.00 rekomendacja zarządu
PCR (PCCROKITA) 4.48 2016-04-28 2016-05-13 2016-04-20
PEO (PEKAO) 8.70 2016-06-22 2016-07-06 rekomendacja zarządu
PEP (PEP) 0.50 2016-06-14 2016-07-05 2016-03-24 dywidenda zostanie wypłacona kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez spółkę w poprzednich latach
PSW (PGSSOFT) 0.40 rekomendacja zarządu; w związku z tym, że w 2015 r. została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję, do wypłaty pozostanie 0,30 zł na akcję
PKN (PKNORLEN) 2.00 2016-07-15 2016-08-05 2016-06-03 projekt uchwały WZA
PLX (PLASTBOX) 0.09 2016-05-25 2016-06-13 2016-05-16 rekomendacja zarządu; zarząd zarekomenduje wypłatę co najmniej 0,09 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r.
PCE (POLICE) 0.90 rekomendacja zarządu i RN
POM (POLMED) 0.14 2016-05-27 2016-06-03 2016-05-19 projekt uchwały WZA
PWX (POLWAX) 1.06 2016-04-22 2016-05-06 2016-04-12
ZAP (PULAWY) 10.50 2016-05-30 2016-06-17 2016-05-10 projekt uchwały WZA; dywidenda zostanie wypłacona z zysku za 2015 r. powiększonego o niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł
PWM (PWRMEDIA) 0.03 2016-05-16 2016-06-01 2016-04-19
RAF (RAFAMET) 0.30 2016-06-30 2016-07-21 rekomendacja zarządu i RN
RWL (RAWLPLUG) 0.33 na podst. raportu rocznego; na dywidendę ma się złożyć się ma cały zysk netto za 2015 r., tj. 5,95 mln zł oraz 4,8 mln zł z kapitału zapasowego
ROB (ROBYG) 0.20 rekomendacja zarządu
RPC (ROPCZYCE) 0.90 2016-04-22 2016-05-20 2016-04-12
SKA (SNIEZKA) 3.15 rekomendacja zarządu
SON (SONEL) 0.60 2016-05-10 2016-05-25 2016-04-19
STP (STALPROD) 3.00 rekomendacja zarządu
STF (STALPROFI) 0.04 2016-08-05 2016-08-26 2016-05-06 projekt uchwały WZA
TLX (TALEX) 1.30 rekomendacja zarządu
TAR (TARCZYNSKI) 0.65 2016-04-25 2016-05-11 2016-04-15
TPE (TAURONPE) 0.10 rekomendacja zarządu i RN
UNI (UNIBEP) 0.17 2016-06-20 2016-07-05 rekomendacja zarządu i RN
VGO (VIGOSYS) 6.49 2016-05-19 2016-06-03 2016-05-12 projekt uchwały WZA
VTL (VISTAL) 0.40 2016-04-29 projekt uchwały WZA
VOX (VOXEL) 0.55 2016-06-20 2016-07-05 2016-06-20 projekt uchwały WZA
WAX (WADEX) 1.00 2016-05-18 2016-06-02 2016-05-10 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 3.307.282 zł = 525.418,68 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 2.781.863,32 zł z kapitału zapasowego
WWL (WAWEL) 20.00 2016-05-31 2016-06-15 rekomendacja zarządu i RN
WTN (WITTCHEN) 0.66 2016-05-05 2016-05-19 2016-04-26
WOD (WODKAN) 0.17 2016-05-16 projekt uchwały WZA
PUE (ZPUE) 14.32 rekomendacja zarządu; 14,32 zł na akcję zwykłą oraz 14,98 zł na akcję uprzywilejowaną
ZUE (ZUE) 0.33 rekomendacja zarządu i RN
ZWC (ZYWIEC) 35.00 2016-04-28 2016-05-17 2016-04-19 łączna kwota dywidendy 359.496.795,00 zł = 272.690.915,68 zł y yzsku ya 2015 r. + zł, 86 805 879,32 zł z funduszu rezerwowego; na podst. uchwały z dn. 24 września 2015 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 123.256.044,00 zł (12,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 12.11.2015 r.; wypłata dywidendy 19.11.2015 r.; do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 236.240.751,00 zł, tj. 23,00 zł za akcję