Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że Twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 20% (w 2001 r.), 15% (w 2002 r.)
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
ABC (ABCDATA) 0.36 2015-06-23 2015-07-08 2015-06-16 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy
ACG (ACAUTOGAZ) 2.30 2015-07-07 2015-07-22 2015-05-29 projekt uchwały WZA
ACE (ACE) 0.07 2015-06-30 2015-06-16 projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
ACT (ACTION) 1.00 2015-06-18 2015-07-03 2015-06-10 projekt uchwały WZA
AIT (AITON) 0.13 2015-05-08 2015-05-22 2015-04-29
AML (ALUMETAL) 1.95 2015-04-22 2015-06-29 2015-04-13 łączna kwota dywidendy 30.904.916,41 zł = 1.503.908,41 zł z zysku za 2014 r. + 29.401.008,00 zł z kapitału zapasowego
AMC (AMICA) 3.00 2015-06-17 projekt uchwały WZA
APT (APATOR) 0.80 2015-06-30 2015-07-14 2015-06-22 projekt uchwały WZA; na poczet dywidendy za 2014 r. wypłacona została w grudniu 2014 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 5 grudnia 2014 r., wypłata zaliczki - 12 grudnia 2014 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,50 zł brutto na 1 akcję
APN (APLISENS) 0.25 2015-08-21 2015-09-09 2015-05-26 projekt uchwały WZA
APS (APS) 0.20 2015-05-08 2015-05-25 2015-04-29
APE (APSENERGY) 0.04 2015-06-15 2015-06-29 2015-05-27 projekt uchwały WZA
AQU (AQUABB) 1.00 2015-06-17 2015-07-02 2015-05-27 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 12.986.996,00 zł = 10.389.596,80 zł (tj. 0,80 zł na akcję) z zysku za 2014 r. + 2.597.399,20 zł (tj.0,20 zł na akcję) z utworzonej w latach poprzednich pozycji kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend
ABS (ASSECOBS) 0.85 2015-05-14 2015-06-01 2015-04-21
ACP (ASSECOPOL) 2.90 2015-05-15 2015-06-02 2015-04-29
ASE (ASSECOSEE) 0.40 2015-06-30 2015-07-15 2015-03-31 łaczna kwota dywidendy 20.757.700,40 zł = 3.102.417,79 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2012 + 17.655.282,61 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2013
ACS (ASSECOSLO) 0.47 2015-04-08 2015-04-28 2015-03-27 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: pierwszą w wys. 0,37 euro spółka wypłaci 28 kwietnia, drugą w wys. 0,10 euro - 5 czerwca
ATD (ATENDE) 0.15 2015-06-09 2015-06-23 2015-05-06 łączna kwota dywidendy 5.451.501,60 zł = 5 174 547,50 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 276.954,10 zł z niepodzielonego zysku za 2013 r.
ATM (ATM) 0.20 2015-07-15 2015-07-30 2015-05-21 wypłata w dwóch ratach: pierwsza - w wys. 5 gr na akcję w dniu 30 lipca 2015 r., druga - w wys. 15 gr na akcję w dniu 15 grudnia 2015 r.
ATG (ATMGRUPA) 0.15 2015-06-10 2015-06-25 2015-05-29 projekt uchwały WZA
ATR (ATREM) 0.08 2015-06-30 2015-07-17 2015-06-11 projekt uchwały WZA
AAL (AVIAAML) 0.09 2015-04-03 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
BFT (BENEFIT) 9.00 2015-07-24 2015-08-14 2015-06-12 projekt uchwały WZA
BMX (BIOMAXIMA) 0.10 rekomendacja zarządu i RN
LWB (BOGDANKA) 3.00 2015-09-17 2015-10-08 2015-06-18 projekt uchwały WZA
BRS (BORYSZEW) 0.10 2015-07-02 2015-07-23 2015-04-28
BSC (BSCDRUK) 0.60 2015-05-06 2015-05-21 2015-04-24
BDX (BUDIMEX) 6.11 2015-05-08 2015-05-25 2015-04-28
CSR (CASPAR) 0.61 2015-06-10 2015-06-24 2015-06-01 projekt uchwały WZA
CCC (CCC) 3.00 2015-09-23 2015-10-08 rekomendacja zarządu
CCS (CCS) 0.09 2015-06-16 2015-06-30 2015-06-03 projekt uchwały WZA
CDL (CDRL) 0.75 2015-05-26 2015-06-10 2015-05-15
CEZ (CEZ) - rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
CFB (CFBPS) 0.10 2015-08-14 2015-08-25 2015-05-29 projekt uchwały WZA
DBC (DEBICA) 3.15 2015-08-31 2015-12-21 2015-06-12 projekt uchwały WZA
DKR (DEKTRA) 1.10 2015-06-01 2015-06-19 2015-04-24 łączna kwota dywidendy 1.214.400 zł = 1.045.419,29 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 168.980,71 zł z kapitału zapasowego
DEL (DELKO) 0.25 rekomendacja zarządu i RN
DOM (DOMDEV) 2.25 2015-06-18 2015-07-03 rekomendacja zarządu i RN
DTP (DTP) 0.10 2015-06-30 2015-08-31 2015-05-29 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 3.571.400 zł = 318.746,86 zł tj. cały zyska za 2014 r. + 1.081.390,08 zł z kapitału zapasowego + 2.171.263,06 zł z kapitału rezerwowego
ESC (EASTSIDE) 0.07 projekt uchwały WZA; jeśli WZA przegłosuje planowane scalenie akcji, to dywidenda wyniesie 0,17 zł na akcję (scalenie będzie głosowane na NWZA 7 kwietnia 2015 r.)
ECL (EASYCALL) 0.19 rekomendacja zarządu
EBC (EBC) 0.20 rekomendacja zarządu
EDI (EDINVEST) 0.24 2015-05-27 rekomendacja zarządu i RN
ELT (ELEKTROTI) 0.60 2015-06-12 2015-06-30 2015-05-25 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 5.989.805,40 zł = 2.861.926,61 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 3.127.878,79 zł z kapitału rezerwowego
ELZ (ELZAB) 0.80 rekomendacja zarządu
ELM (EMONT) 0.03 2015-07-03 2015-07-16 2015-06-23 projekt uchwały WZA
EMP (EMPERIA) 1.33 2015-06-05 2015-06-19 2015-05-27 projekt uchwały WZA
ENP (ENAP) 0.04 2015-07-07 2015-11-27 2015-06-11 projekt uchwały WZA
ENA (ENEA) 0.47 rekomendacja zarządu i RN
ENE (ENELMED) 0.10 2015-06-10 2015-06-25 2015-05-20
ENG (ENERGA) 1.44 2015-05-07 2015-05-21 2015-04-29
ENI (ENERGOINS) 0.65 2015-05-27 2015-06-12 2015-05-18 łaczna kwota dywidendy 11.700.000,00 zł = 10.380.334,14 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.319.665,86 zł z kapitału zapasowego
ERB (ERBUD) 0.50 2015-07-15 2015-07-30 2015-05-29 projekt uchwały WZA
EGS (ERGIS) 0.15 2015-06-17 2015-07-03 2015-06-09 projekt uchwały WZA
ESS (ESSYSTEM) 0.35 2015-06-30 2015-07-14 2015-05-08 łączna kwota dywidendy 15.002.272,95 zł = 2.715.356,89 tj. cały zysk za 2014 r. (0,05 zł na akcję) + 366.563,24 zł z likwidacji "Programu Motywacyjnego spółki ES-System S.A." + 11.920.352,82 zł z kapitału zapasowego
EUC (EUCO) 2.68 2015-08-21 2015-09-04 rekomendacja zarządu i RN
EUR (EUROCASH) 0.79 2015-05-19 2015-06-10 2015-04-24
ETL (EUROTEL) 1.00 rekomendacja zarządu
EXC (EXCELLENC) 0.08 rekomendacja zarządu
GEU (EXOUPOS) 0.77 2015-05-19 2015-06-02 2015-05-12
FSG (FASING) 0.80 2015-09-28 2015-10-14 rekomendacja zarządu i RN
FEE (FEERUM) 0.21 2015-07-28 2015-08-18 2015-04-28
FRO (FERRO) 1.00 2015-05-26 2015-08-06 2015-05-19 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,40 zł - 6 sierpnia 2015 r., II transza 0,60 zł - 26 listopada 2015 r.
FTE (FORTE SA) 2.00 2015-05-27 2015-06-11 2015-05-19
GKP (GEKOPLAST) 0.35 rekomendacja zarządu
GLC (GLCOSMED) 0.10 rekomendacja zarządu
GPW (GPW) 2.40 2015-07-15 2015-08-04 rekomendacja zarządu i RN
GWR (GWARANT) 0.40 2015-07-16 2015-07-31 2015-06-18 projekt uchwały WZA
BHW (HANDLOWY) 7.43 2015-07-06 2015-07-24 rekomendacja zarządu i RN
HRS (HERKULES) 0.06 2015-08-28 2015-09-11 2015-05-29 projekt uchwały WZA
HDR (HYDROTOR) 2.00 2015-09-10 2015-10-01 rekomendacja zarządu i RN
IFM (IFM) 0.02 2015-03-27 2015-04-14 2015-03-11
IPL (IMPEL) 1.50 2015-04-30 2015-05-18 2015-04-25
IMS (IMS) 0.08 2015-06-12 2015-06-26 2015-06-03 projekt uchwały WZA
IND (INDYKPOL) 1.00 2015-08-14 2015-08-28 2015-05-26 projekt uchwały WZA
ING (INGBSK) 4.00 2015-04-20 2015-05-05 2015-03-31
INP (INPRO) 0.09 2015-07-14 2015-07-28 rekomendacja zarządu i RN
IRL (INTERAOLT) 0.56 2015-05-15 2015-05-28 2015-04-30 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro - ok. 2,24 zł
CAR (INTERCARS) 0.71 2015-06-30 2015-07-14 2015-06-09 projekt uchwały WZA
INL (INTROL) 0.23 2015-06-17 2015-07-02 2015-06-10 projekt uchwały WZA
IZS (IZOSTAL) 0.07 2015-07-14 2015-08-03 2015-04-14
K2I (K2INTERNT) 1.00 2015-07-07 2015-07-21 rekomendacja zarządu i RN; wypłata dywidendy nastąpi z części kapitału zapasowego utworzonej z zysku lat ubiegłych
KTY (KETY) 14.48 2015-07-16 2015-08-05 2015-04-23 łączna kwota dywidendy 136.072.627,20 zł = 97.589.234,57 zł z zysku za 2014 r. + 38.483.392,63 zł z kapitału zapasowego; spółka przewiduje możliwość zwiększenia liczby akcji objętych dywidendą w związku z realizacją przed 16 lipca 2015 roku uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - w takim przypadku łączna liczba akcji objętych dywidendą będzie wynosić 9.441.988, co da 14,41 zł dywidendy na akcję
KGH (KGHM) 4.00 2015-05-27 2015-06-18 2015-04-29 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych transzach, po 2 zł na akcję każda
KPL (KINOPOL) 1.00 rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona zysku za 2014 r. oraz zysków z lat poprzednich
KLN (KLON) 0.02 2015-07-20 2015-08-05 2015-04-20
KME (KME) 0.08 2015-05-28 2015-06-15 2015-05-12
KST (KONSSTALI) 1.50 rekomendacja zarządu
KPX (KOPEX) 0.40 2015-06-11 2015-07-02 rekomendacja RN; zarząd proponuje przeznaczyć cały zysk za 2014 r. na kapitał zapasowy
KRU (KRUK) 1.50 rekomendacja zarządu i RN
KSW (KRUSZWICA) 2.64 2015-07-24 2015-08-10 rekomendacja zarządu i RN
LEN (LENA) 0.30 2015-05-06 2015-05-19 2015-04-21
LTX (LENTEX) 0.40 2015-07-07 2015-07-23 2015-05-26 projekt uchwały WZA
LPP (LPP) 32.00 2015-09-03 2015-09-24 w przypadku realizacji uprawnień do 21,3 tys. warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji, które spółka wyemitowała w 2011 r., kwota dywidendy na akcję spadłaby do 31,62 zł
MAG (MAGELLAN) 1.85 2015-07-13 2015-07-27 2015-04-29
MAK (MAKARONPL) 0.17 rekomendacja zarządu
MLB (MAKOLAB) 0.15 rekomendacja zarządu i RN
MMA (MALKOWSKI) 0.04 2015-05-20 2015-06-05 2015-05-11
MCL (MCLOGIC) 3.00 2015-03-10 2015-03-24 2015-02-24
MEG (MEGARON) 0.58 rekomendacja zarządu; spółka wypłaciła zaliczkę na dywidendę za 2014 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.242.000,00 zł, co daje 0,46 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 12 stycznia 2015 r.; wypłata 19 stycznia 2015 r.
MNC (MENNICA) 0.30 2015-06-29 2015-07-15 2015-05-21
MRC (MERCATOR) 0.25 rekomendacja zarządu
MFO (MFO) 0.30 2015-06-30 2015-07-10 2015-05-13
MND (MINERAL) 0.09 2015-07-02 2015-07-09 2015-05-28 projekt uchwały WZA
MNX (MINOX) 0.01 rekomendacja zarządu
MMC (MMCPL) 0.14 2015-06-18 2015-07-02 2015-06-10 projekt uchwały WZA
MNI (MNI) 0.06 rekomendacja zarządu
MOL (MOL) 485.49 2015-04-16 wysokość dywidendy na akcję zostanie ogłoszona do 21 maja 2015 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF)
MSP (MOSTALPLC) 1.39 2015-06-09 2015-06-25 2015-04-30
MSZ (MOSTALZAB) 0.05 rekomendacja zarządu i RN
MWT (MWTRADE) 1.02 2015-04-23 2015-05-08 2015-04-02
NET (NETIA) 0.42 2015-06-12 2015-06-26 2015-06-02 projekt uchwały WZA
NEU (NEUCA) 4.33 2015-05-21 2015-06-11 2015-05-07
NWG (NEWAG) 1.00 2015-06-01 projekt uchwały WZA
NVT (NOVITA) 2.95 2015-07-02 2015-07-20 2015-05-25 projekt uchwały WZA
CNG (NOWAGALA) 0.10 rekomendacja zarządu
NTT (NTTSYSTEM) 0.15 2015-09-14 2015-09-30 2015-05-18
OEG (OLYMPIC) 0.10 2015-05-01 2015-05-04 2015-04-16 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
ONC (ONICO) 0.70 rekomendacja zarządu
OPM (OPTEAM) 0.12 2015-06-22 2015-07-08 2015-06-11 projekt uchwały WZA
OPL (ORANGEPL) 0.50 2015-06-25 2015-07-09 2015-04-09 łączna kwota dywidendy 656.178.739,50 zł = 555.915.673,35 zł z zysku za 2014 r. + 100.263.066,15 zł z kapitału zapasowego
ORB (ORBIS) 1.50 2015-07-16 2015-08-04 rekomendacja zarządu
OTS (OTLOG) 7.00 2015-05-04 2015-05-19 2015-04-24
NVA (PANOVA) 0.50 2015-08-14 2015-08-28 2015-05-14
PCX (PCCEXOL) 0.01 2015-06-15 2015-06-29 2015-06-08 projekt uchwały WZA
PCR (PCCROKITA) 3.49 2015-05-13 2015-05-28 2015-04-24
PCM (PCM) 3.61 2015-04-17 2015-05-05 2015-04-10
PGS (PEGAS) 1.15 2015-10-16 2015-10-28 2015-06-15 projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro; łączna kwota dywidendy 10.613.810 euro = 10.516.132,14 euro, tj. cały zysk za 2014 r. + 97.677,86 euro z zysku z lat poprzednich
PEO (PEKAO) 10.00 2015-06-22 2015-07-07 2015-04-30
PEL (PELION) 2.00 2015-05-04 2015-05-20 2015-04-30
PGE (PGE) 0.78 2015-09-24 2015-10-15 rekomendacja zarządu
PGN (PGNIG) 0.20 2015-07-15 2015-08-04 2015-04-16
PHR (PHARMENA) 0.11 2015-07-01 2015-07-22 2015-06-10 projekt uchwały WZA
PHN (PHN) 1.30 2015-08-19 2015-08-26 rekomendacja zarządu
PKN (PKNORLEN) 1.65 2015-06-16 2015-07-08 2015-04-28 wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego apółki utworzonego z zysku lat ubiegłych
PKP (PKPCARGO) 2.46 2015-06-15 2015-06-26 2015-04-21 łączna kwota dywidendy 110.175.815,82 zł = 53.921.567,25 zł z zysku za 2014 r. + 56.254.248,57 zł z zysków z lat ubiegłych
PLX (PLASTBOX) 0.09 2015-07-03 2015-07-23 2015-05-18
PCE (POLICE) 0.56 rekomendacja zarządu i RN
POM (POLMED) 0.07 2015-06-25 2015-09-29 rekomendacja zarządu i RN
PLA (POLNA) 5.00 2015-05-19 2015-06-02 2015-05-12 łączna kwota dywidendy 7.078.205,00 zł = 3.892.460,92 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 3.185.744,08 zł z kapitału zapasowego
PWX (POLWAX) 1.22 2015-05-22 2015-06-08 2015-04-21
PRF (PRAGMAFA) 1.56 2015-05-20 2015-06-04 2015-05-05
PRI (PRAGMAINK) 1.00 rekomendacja zarządu; propozycja przewiduje przeznaczenie zysku za rok 2014 na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję oraz wypłacenie z zysku lat ubiegłych dodatkowej dywidendy w wy. 0,85 zł na akcję
PST (PRESTO) 0.02 2015-08-17 2015-09-17 2015-05-19
PRD (PROCAD) 0.09 2015-05-12 2015-05-29 2015-04-29
PRM (PROCHEM) 0.35 2015-06-30 2015-07-17 rekomendacja zarządu
PJP (PROJPRZEM) 0.40 2015-07-17 2015-08-05 rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
ZAP (PULAWY) 7.03 2015-06-03 2015-06-18 2015-05-19 dywidenda zostanie wypłacona z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych; rok obrotowy 2013/2014 trwa od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
PWM (PWRMEDIA) 0.10 2015-05-29 2015-06-12 2015-04-27
PZU (PZU) 30.00 2015-09-30 2015-10-21 rekomendacja zarządu i RN
QRS (QUERCUS) 0.46 2015-06-16 2015-06-30 2015-04-27 projekt uchwały WZA; na wypłatę dywidendy lub nabycie akcji własnych (do decyzji WZA) zostanie przeznaczona kwota 30 643 933,16 zł, przy czym w przypadku wypłaty dywidendy byłoby to 0,46 zł na akcję, w przypadku skupu akcji własnych - 8,5 zł za akcję
RDL (RADPOL) 0.28 rekomendacja zarządu
RAF (RAFAMET) 0.10 rekomendacja zarządu i RN
RBW (RAINBOW) 0.50 2015-06-18 2015-07-03 2015-06-09 projekt uchwały WZA
RWL (RAWLPLUG) 0.33 2015-08-12 2015-08-27 rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy 10.744.800,00 zł = 10.653.326,06 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 91.473,94 zł z kapitału zapasowego
RLP (RELPOL) 0.38 2015-07-13 2015-07-28 2015-06-19 projekt uchwały WZA
ROB (ROBYG) 0.11 2015-05-04 2015-05-19 2015-04-23
RPC (ROPCZYCE) 0.75 2015-04-30 2015-05-20 2015-04-10
SEK (SEKO) 0.32 2015-07-01 2015-07-15 2015-05-13
SEL (SELENAFM) 0.28 2015-07-15 2015-07-30 2015-05-29 projekt uchwały WZA
SME (SIMPLE) 0.60 2015-06-29 2015-07-31 2015-05-14 wypłata dywidendy nastąpi w trzech równych transzach: I transza - do 31 lipca 2015 r.; II transza - do 30 września 2015 r., III transza - do 31 grudnia 2015 r.
SKO (SKOK) 0.04 2015-07-28 2015-08-18 2015-04-28 dywidenda wyniesie 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną; łączna kwota dywidendy 9.540.057,28 zł = 8.006.168,50 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 1.533.888,78 zł z kapitału rezerwowego
SKA (SNIEZKA) 2.50 rekomendacja zarządu
SOL (SOLAR) 0.07 rekomendacja zarządu
SON (SONEL) 0.50 2015-06-01 2015-06-16 2015-05-15
STP (STALPROD) 2.00 rekomendacja zarządu
STF (STALPROFI) 0.10 2015-07-15 2015-08-05 2015-04-16
SNS (SYNTHOS) 0.25 rekomendacja zarządu
TNX (TALANX) 1.25 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
TLX (TALEX) 1.80 2015-05-20 2015-06-02 2015-04-29 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach
TPE (TAURONPE) 0.15 2015-07-22 2015-08-12 2015-04-23
TER (TERESA) 1.20 2015-06-12 2015-06-26 2015-05-27 projekt uchwały WZA
TSG (TESGAS) 0.10 rekomendacja zarządu
TOR (TORPOL) 0.50 2015-08-31 rekomendacja zarządu i RN; rekomendowane jest, aby dzień dywidendy był wyznaczony na dziesiąty dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia przez ZWZA
TRN (TRANSPOL) 0.16 2015-06-11 2015-06-26 rekomendacja zarządu i RN
TVN (TVN) 0.30 2015-06-19 2015-07-03 2015-06-12 projekt uchwały WZA
UNI (UNIBEP) 0.15 2015-06-23 2015-07-07 2015-05-14
UNT (UNIMOT) - polityka dywidendowa zakłada, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto zarząd będzie rekomendował WZA wypłatę dywidendy w wysokości 30 proc. z wypracowanego w danym roku obrotowym zysku netto
VGO (VIGOSYS) 5.61 2015-05-28 2015-06-12 2015-05-21
VIN (VINDEXUS) 0.10 rekomendacja zarządu
VTL (VISTAL) 0.30 2015-07-30 2015-08-14 2015-04-30
VOT (VOTUM) 0.67 2015-06-19 2015-06-30 rekomendacja zarządu
WAX (WADEX) 0.67 2015-05-20 2015-06-10 2015-05-06
WDX (WANDALEX) 0.40 2015-05-22 2015-06-12 2015-05-13
WAS (WASKO) 0.04 rekomendacja zarządu i RN
WWL (WAWEL) 20.00 2015-05-18 2015-06-02 2015-04-30
WDB (WDBBU) 0.12 rekomendacja zarządu
WIS (WINVEST) 0.38 rekomendacja zarządu
WOD (WODKAN) 0.16 2015-05-06 2015-05-21 2015-04-27
WSE (WORKSERV) - rekomendacja zarządu
ZEP (ZEPAK) 0.80 rekomendacja zarządu i RN
PUE (ZPUE) 11.61 rekomendacja zarządu; dywidenda wyniesie 11,61 zł na akcję zwykłą i 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną
ZWC (ZYWIEC) 25.00 łączna kwota dywidendy = 183.815.135,05 zł, tj. cały fundusz rezerwowy + 72.968.289,95 zł, tj. część zysku za 2014 r.; na podst. uchwały z dn. 22 października 2014 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 zł (5,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 4.12.2014 r.; wypłata dywidendy 11.12.2014 r.; do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 205.426.740,00 zł, tj. 20,00 zł za akcję
KANCELARIA PRAWNA-INKASO 0.01 2015-05-14 2015-07-03 2015-05-14