Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że Twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19% (w 2015 r.)
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
AHL (AATHOLD) 0.40 rekomendacja zarządu
AMB (AMBRA) 0.52 2016-10-20 2016-11-03 2016-10-11 rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
APT (APATOR) 1.05 2017-06-12 rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w wysokości 0,35 zł (ustalenie prawa do zaliczki - 30 listopada 2016 r., wypłata zaliczki - 7 grudnia 2016 r.). Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,70 zł brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez ZWZA, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r.
ABS (ASSECOBS) 1.27 2017-05-12 2017-06-01 2017-04-20 projekt uchwały WZA
ACP (ASSECOPOL) 3.01 rekomendacja zarządu
ASE (ASSECOSEE) 0.48 2017-06-30 2017-07-14 2017-03-30 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 24.909.240,48 zł = 17.543,54 zł z zysku za 2016 r. + 24.891.696,94 zł z kapitału rezerwowego
ACS (ASSECOSLO) 1.08 2017-04-05 2017-04-28 2017-03-29 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 23.068.800 euro = 10.155.164,90 euro tj. cały zyska za 2016 r. + 3.709.133,31 euro z niepodzielnonych zysków z 2009 r. + 2.306.908,13 euro z niepodzielnonych zysków z 2010 r. + 2.424.247,98 euro z niepodzielnonych zysków za 2012 r. + 4.473.345,68 euro z niepodzielnonych zysków z 2013 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
BFC (BIOFACTOR) 0.11 propozycja zarządu
CEZ (CEZ) 33.00 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
DOM (DOMDEV) 5.05 2017-06-26 rekomendacja zarządu
ELB (ELBUDOWA) 6.00 rekomendacja zarządu i RN
GEU (EXOUPOS) 0.51 2017-04-12 2017-04-27 2017-04-05 projekt uchwały WZA
GRN (GRODNO) 0.17 2016-11-02 2016-11-18 2016-09-28 rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
GTC (GTC) 0.27 rekomendacja zarządu i RN
BHW (HANDLOWY) 4.53 2017-07-03 2017-07-20 rekomendacja zarządu
IZS (IZOSTAL) 0.07 2017-08-16 2017-09-01 rekomendacja zarządu
KER (KERNEL) 0.25 2017-04-20 2017-04-27 2016-12-12 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w dolarach
KPL (KINOPOL) 1.13 rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy 22.398.186,52 zł = 18.098.006,66 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 4.300.179,86 zł z zysków z lat poprzednich
KGN (KOGENERA) 6.58 rekomendacja zarządu i RN
KSW (KRUSZWICA) 8.70 2016-10-28 na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w łącznej wysokości 199.986.456,30 zł z kapitału zapasowego, tj. 8,70 zł na akcję (WZA 28.10.2016 r.; ustalenie prawa do zaliczki - 2 grudnia 2016 r., wypłata zaliczki - 9 grudnia 2016 r.)
LEN (LENA) 0.30 rekomendacja zarządu
MCL (MCLOGIC) - 2017-04-12 2017-05-05 2017-03-20
MEG (MEGARON) 0.43 spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2016 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.161.000,00 zł, co daje 0,43 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 9 stycznia 2017 r.; wypłata 16 stycznia 2017 r.; do wypłaty pozostanie 2.052.000,00 zł, tj. 0,76 zł na akcję
MRC (MERCATOR) 0.13 rekomendacja zarządu
MOL (MOL) 625.00 2017-04-13 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF)
MWT (MWTRADE) 0.75 2017-04-20 2017-05-09 2017-04-10 projekt uchwały WZA
NET (NETIA) 0.25 rekomendacja zarządu
NEU (NEUCA) 5.75 rekomendacja zarządu
PEO (PEKAO) 8.68 2017-06-07 2017-06-27 rekomendacja zarządu
PKN (PKNORLEN) 3.00 2017-07-14 2017-08-04 rekomendacja zarządu
PCE (POLICE) - rekomendacja zarządu
PWM (PWRMEDIA) 0.08 rekomendacja zarządu
RBS (ROBINSON) 0.05 2017-06-30 2017-07-17 2017-03-31 projekt uchwały WZA
ROB (ROBYG) 0.27 rekomendacja zarządu i RN
RON (RONSON) 0.09 2017-03-17 2017-03-23 2017-03-01 WZA spółki zadecydowało o przeznaczeniu zysku za pierwsze trzy kwartały 2016 r. oraz części kapitału zapasowego w łącznej kwocie 14.760.974 zł na wypłatę zaliczki dywidendowej (na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016)
RPC (ROPCZYCE) 1.00 rekomendacja zarządu i RN
STX (STALEXP) 0.18 rekomendacja zarządu
TNX (TALANX) 1.35 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
ULM (ULMA) 5.40 2017-05-05 2017-05-18 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 28.380.412,80 zł = 10.711.612,37 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 17.668.800,43 zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
WPL (WIRTUALNA) 1.00 Zarząd Wirtualnej Polski zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę powyżej 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. - poinformował prezes spółki Jacek Świderski, dodając, że jest za wypłatą dywidendy na poziomie 1-1,3 zł
XTB (XTRADEBDM) 0.32 2017-05-05 2017-05-23 rekomendacja zarządu
YOL (YOLO) 2.75 2017-02-20 2017-03-02 2017-02-13
ZWC (ZYWIEC) 29.00 rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy 300.464.143,59 zł = 290.224.291,09 zł tj. część zysku za 2016 r. + 7.644. 481,91 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 20 września 2016 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015; ustalenie prawa do dywidendy 9.11.2016 r.; wypłata dywidendy 16.11.2016 r.