Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że Twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 20% (w 2001 r.), 15% (w 2002 r.)
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
ABC (ABCDATA) 0.36 2014-06-30 2014-07-14 2014-06-23 łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych
ACG (ACAUTOGAZ) 2.30 2014-06-16 2014-07-01 2014-05-07
ACE (ACE) 0.24 2014-07-04 2014-07-18 2014-06-17 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; wypłata w 3 transzach: 0,10 euro - 18.07.2014 oraz 2 x 0,07 euro 31.10.2013 r. i 27.02.2015
ACT (ACTION) 1.00 2014-08-21 2014-09-05 2014-05-22
AIT (AITON) 0.09 2014-05-23 2014-06-27 2014-04-29
AMC (AMICA) 3.50 2014-06-23 2014-07-08 2014-06-04
AOL (ANALIZY) 1.00 2014-05-09 2014-05-26 2014-04-23
APT (APATOR) 0.60 2014-06-24 2014-07-08 2014-06-16 na poczet dywidendy za 2013 r. wypłacona została w grudniu 2013 r. zaliczka w łącznej wys. 9.932.108,40 zł, czyli 0,30 zł brutto na 1 akcję; ustalenie prawa do zaliczki - 16 grudnia 2013 r., wypłata zaliczki - 23 grudnia 2013 r.; do wypłaty pozostało 0,03 zł na akcję, łącznie 9.932.108,40 zł
APN (APLISENS) 0.26 2014-07-10 2014-07-24 2014-06-24
APS (APS) 0.22 2014-05-05 2014-05-20 2014-04-24
APE (APSENERGY) 0.03 2014-07-10 2014-07-24 2014-06-30
AQU (AQUABB) 0.99 2014-06-18 2014-07-04 2014-06-10 łączna kwota dywidendy 12.857.126,04 zł = 10.129.856,88 zł (tj. 0,78 zł na akcję) z podziału zysku za 2013 r. + 2.727.269,16 zł (tj. 0,21 zł na akcję) z kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend
ARC (ARCUS) 0.05 2014-07-15 2014-08-01 2014-06-18
ARR (ARTERIA) 0.60 2014-10-17 2014-11-13 2014-06-26 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
ASB (ASBIS) 0.06 2014-06-18 2014-07-03 2014-06-05 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD
ABS (ASSECOBS) 0.80 2014-05-14 2014-06-02 2014-04-15
ACP (ASSECOPOL) 2.60 2014-05-21 2014-06-05 2014-05-12
ASE (ASSECOSEE) 0.32 2014-07-11 2014-07-30 2014-04-24
ACS (ASSECOSLO) 0.37 2014-04-17 2014-04-28 2014-04-09 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
ATD (ATENDE) 0.15 2014-07-14 2014-07-29 2014-06-18
ATM (ATM) 0.12 2014-09-30 2014-10-14 2014-07-16 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 4.361.201,28 zł = 3.871.570,15 zł, tj. cały zysk za 2013 r. + 489.631,13 zł z kapitału rezerwowegoł ING OFE zgłosił projekt uchwały na ZWZ ATM, który zakłada przeznaczenie na dywidendę 18,54 mln zł, czyli 0,51 zł na akcję
ATG (ATMGRUPA) 0.08 2014-06-02 2014-06-16 2014-05-26 łączna kwota dywidendy 13.488.000 zł = 6.679.000 zł cały zysk za 2013 r. + 6.809.000 zł z kapitału zapasowego
ATR (ATREM) 0.16 2014-06-30 2014-07-17 2014-06-17
AAL (AVIAAML) 0.20 2014-05-15 2014-05-28 2014-04-30 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w litach (LTL)
BBA (BBCONSULT) 0.07 2014-07-10 2014-07-30 2014-06-25
BFT (BENEFIT) 8.00 2014-08-29 2014-09-18 2014-06-25
BRG (BERLING) 0.30 2014-07-10 2014-07-30 2014-06-24
BCM (BETACOM) 1.00 2014-08-01 2014-08-22 2014-07-21 rok obrotowy 2013/2014 trwa od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.
BTX (BETOMAX) 0.10 2014-07-31 2014-10-07 2014-06-27
LWB (BOGDANKA) 5.80 2014-09-11 2014-10-02 2014-06-12
BSC (BSCDRUK) 0.50 2014-07-10 2014-07-28 2014-06-24
BDX (BUDIMEX) 11.85 2014-05-06 2014-05-21 2014-04-24
BZW (BZWBK) 10.70 2014-05-02 2014-05-16 2014-04-16
CLS (CALESCO) 0.03 2014-07-23 2014-08-12 2014-06-23
CSR (CASPAR) 0.42 2014-06-30 2014-07-14 2014-06-09
CCC (CCC) 1.60 2014-09-26 2014-10-10 2014-06-27
CCS (CCS) 0.35 2014-05-27 2014-06-10 2014-05-13
CEZ (CEZ) 40.00 2014-07-03 2014-08-01 2014-06-27 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
CFB (CFBPS) 0.10 2014-06-30 2014-07-30 2014-05-30
CIE (CIECH) 1.13 2014-05-29 2014-11-28 2014-05-23
CNT (CNT) 0.35 2014-06-27 2014-07-11 2014-06-10
CMR (COMARCH) 1.50 2014-07-31 2014-08-18 2014-06-26
CPS (CYFRPLSAT) 0.26 2014-05-22 2014-06-06 2014-04-29
DBC (DEBICA) 4.18 2014-08-29 2014-12-16 2014-06-04
DCR (DECORA) 0.42 2014-07-18 2014-08-01 2014-04-25 łączna kwota dywidendy = 2.638.718,94 zł cały zysk za 2013 r. + 2.108.675,46 zł z kapitału zapasowego
DOM (DOMDEV) 2.20 2014-06-12 2014-06-27 2014-05-22 łączna kwota dywidendy 54.494.598,40 zł = 54.352.343,33 zł cały zysk za 2013 r. + 142.255,07 z kapitału zapasowego
EBC (EBC) 0.10 2014-07-30 2014-08-20 2014-06-30
ECA (ECA) 0.04 2014-08-19 2014-09-01 2014-06-24
EDI (EDINVEST) 0.06 2014-09-05 2014-09-15 2014-06-05
EFK (EFEKT) 0.65 2014-09-17 2014-10-01 2014-06-24 dywidenda wynosi 0,65 zł na jedną akcję zwykłą i 0,78 zł na jedną akcję uprzywilejowaną
EEX (EKOEXPORT) 0.68 2014-05-26 2014-06-30 2014-05-13 wypłata dywidendy nastąpi w okresie pomiędzy 30 czerwca a 31 października 2014 r.
EGH (EKOPOL) 0.02 2014-07-16 2014-07-31 2014-06-25 dywidenda wynosi 0,02 zł na jedną akcję zwykłą serii C, F, D i H i 0,03 zł na jedną akcję uprzywilejowaną serii A i E
ELB (ELBUDOWA) 2.00 2014-07-22 2014-08-05 2014-05-22
ELT (ELEKTROTI) 0.75 2014-06-11 2014-06-27 2014-06-03
ELM (EMONT) 0.04 2014-07-02 2014-07-16 2014-06-24
EMP (EMPERIA) 0.90 2014-06-13 2014-06-30 2014-06-05
ENP (ENAP) 0.05 2014-07-07 2014-11-27 2014-05-29
ENA (ENEA) 0.57 2014-07-23 2014-08-12 2014-04-24
ENG (ENERGA) 1.00 2014-05-27 2014-06-10 2014-05-20
ENI (ENERGOINS) 0.60 2014-05-26 2014-06-11 2014-05-16
ERB (ERBUD) 0.70 2014-07-21 2014-08-04 2014-06-25 łączna kwota dywidendy 8.900.182,20 zł = 8.415.922,44 zł, tj. cały zysk za 2013 r. + 484.259,76 zł z kapitału zapasowego
EGS (ERGIS) 0.10 2014-06-16 2014-07-02 2014-06-05
ESK (ESKIMOS) 0.02 2014-05-30 2014-06-11 2014-05-16
ESS (ESSYSTEM) 0.05 2014-07-01 2014-07-15 2014-05-08 łączna kwota dywidendy 2.143.181,85 zł = 1.176.837,44 zł cały zysk za 2013 r. + 966.344,41 zł z kapitału zapasowego
EUC (EUCO) 1.05 2014-07-31 2014-08-21 2014-06-24 łączna kwota dywidendy 5.880.000,00 zł = 4.022.460,49 zł z zysku za 2013 r. + 1.857.539,51 zł z zysków z lat ubiegłych
EUR (EUROCASH) 0.79 2014-05-16 2014-06-02 2014-04-29 łączna kwota dywidendy 110.570.891,24 zł = 90.770.891,24 zł z zysku za 2013 r. + kwota nie wyższa niż 19.800.000 zł przeniesiona z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego
ETX (EUROTAX) 0.10 2014-06-27 2014-07-15 2014-06-09
ETL (EUROTEL) 0.84 2014-09-26 2014-10-10 2014-06-26
GEU (EXOUPOS) 0.60 2014-05-06 2014-05-21 2014-04-28 łączna kwota dywidendy za 2013 r. wynosi 8.700.000 zł, na poczet przewidywanej dywidendy za 2013 r. 20.08.2013 r. została wypłacona zaliczka w łącznej wys. 2.700.000 zł, czyli 0,27 zł na akcję
FMF (FAMUR) 0.84 2014-07-09 2014-07-25 2014-06-30 łączna kwota dywidendy 404.460.000,00 zł = 139.519.457,33 zł tj. cały zysk za 2013 r. + 264.940.542,67 zł z kapitału zapasowego
FSG (FASING) 0.70 2014-08-29 2014-09-12 2014-06-24
FRO (FERRO) 1.00 2014-07-01 2014-07-17 2014-06-05 łączna kwota dywidendy 21.196.797 zł = 8.802.423,07 zł, tj. cały zysk za 2013 r. + 12.394.373,93 zł z kapitału zapasowego; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,40 zł na akcję - 17 lipca 2014 r., II transza 0,60 zł na akcję - 18 listopada 2014 r.
FTE (FORTE SA) 1.50 2014-06-25 2014-07-09 2014-06-10
FEG (FORTUNA) 0.22 2014-06-19 2014-06-26 2014-06-06 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
GPW (GPW) 1.20 2014-08-07 2014-08-26 2014-07-25 WZA zwołane na 26 czerwca 2014 r., kontynuowane 15 lipca 2014 r. i zakończone 25 lipca 2014 r.
ATT (GRUPAAZOTY) 0.20 2014-06-18 2014-07-09 2014-06-10
GWR (GWARANT) 0.39 2014-07-09 2014-08-29 2014-06-25
BHW (HANDLOWY) 7.15 2014-07-07 2014-08-29 2014-06-24
HOR (HORTICO) 0.07 2014-07-11 2014-07-28 2014-06-30
HPS (HYDRAPRES) 0.01 2014-06-24 2014-07-07 2014-06-12
HDR (HYDROTOR) 2.00 2014-09-11 2014-10-02 2014-06-28
IAI (IAI) 0.05 2014-07-01 2014-07-15 2014-06-24
ICP (ICPGROUP) 0.13 2014-06-30 2014-08-27 2014-06-11
IMS (IMS) 0.04 2014-06-12 2014-06-27 2014-06-04
IND (INDYKPOL) 0.14 2014-08-14 2014-08-29 2014-05-27
ING (INGBSK) 4.40 2014-05-14 2014-06-03 2014-04-10
INP (INPRO) 0.10 2014-07-10 2014-07-24 2014-06-11
INK (INSTALKRK) 0.20 2014-07-02 2014-08-06 2014-05-17
IRL (INTERAOLT) 0.65 2014-05-15 2014-05-28 2014-04-30 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w litach (LTL)
CAR (INTERCARS) 0.71 2014-06-30 2014-07-14 2014-05-26
INL (INTROL) 0.38 2014-07-01 2014-07-16 2014-06-23
IPE (IPOPEMA) 0.30 2014-06-25 2014-07-09 2014-06-17 łączna kwota dywidendy 9.000.000 zł = 5.619.462,51 zł tj. cały zysk za 2013 r. + 3.380.537,49 zł z kapitału zapasowego
IZS (IZOSTAL) 0.12 2014-08-12 2014-09-01 2014-05-14
KBJ (KBJ) 0.21 2014-08-01 2014-08-14 2014-06-18
KTY (KETY) 10.00 2014-07-17 2014-08-06 2014-05-21 łączna kwota dywidendy 93.815.380,00 zł = 67.297.459,25 zł z zysku za 2013 r. + 26.517.920,75 zł z kapitału zapasowego
KGH (KGHM) 5.00 2014-07-08 2014-08-18 2014-06-23
KPL (KINOPOL) 0.45 2014-07-14 2014-08-14 2014-06-30 łączna kwota dywidendy 6.219.631,80 zł = 3.458.236,10 zł tj. cały zysk za 2013 r. + 2.761.395,70 zł z kapitału zapasowego
KFL (KOFOLA) 0.65 2014-09-23 2014-12-08 2014-06-23 dywidenda zostanie wypłacona z funduszu dywidendowego
KMS (KOMPLEKS) 0.05 2014-09-01 2014-09-16 2014-06-24
KOM (KOMPUTRON) 0.27 rekomendacja zarządu; rok obrotowy 2014/2013 trwa od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.
KRK (KRKA) 2.10 2014-07-08 2014-07-03 projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
KSW (KRUSZWICA) 2.34 2014-07-25 2014-08-11 2014-06-11
LEX (LEASINGEX) 0.05 2014-07-31 2014-08-14 2014-06-30
LEN (LENA) 0.30 2014-05-09 2014-05-27 2014-04-24
LTX (LENTEX) 0.35 2014-07-09 2014-07-23 2014-04-17
LVC (LIVECHAT) 0.37 2014-07-23 2014-07-24 2014-07-23 projekt uchwały WZA; rok obrotowy 2013/2014 trwa od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.
LPP (LPP) 93.73 2014-09-05 2014-09-25 2014-06-23
MLB (MAKOLAB) 0.06 2014-07-14 2014-08-04 2014-06-30
MBK (MBANK) 17.00 2014-05-05 2014-05-19 2014-03-31
MCL (MCLOGIC) 2.75 2014-03-17 2014-03-31 2014-03-03
MDG (MEDICALG) 1.35 2014-07-04 2014-08-19 2014-06-27
MEG (MEGARON) 0.55 2014-06-23 2014-07-08 2014-06-13
MNC (MENNICA) 0.45 2014-07-10 2014-07-30 2014-06-17
MRC (MERCATOR) 0.03 2014-07-08 2014-07-25 2014-06-30
MCR (MERCOR) 9.26 2014-07-15 2014-07-29 2014-07-07 projekt uchwały WZA; rok obrotowy w spółce trwa od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.
MLK (MILKILAND) 0.07 2014-10-31 2014-11-14 2014-06-20 dywidenda została podana w euro
MLP (MILKPOL) 0.02 2014-07-11 2014-07-25 2014-06-30
MIL (MILLENNIUM) 0.22 2014-05-07 2014-05-21 2014-04-10
MOL (MOL) 590.10 2014-05-29 2014-06-05 2014-04-24 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach: łączna kwota dywidendy = 47 mln HUF dywidendy regularnej + 13 mln HUF dywidendy specjalnej
MWT (MWTRADE) 0.83 2014-05-12 2014-05-21 2014-04-22
NET (NETIA) 0.42 2014-05-29 2014-06-17 2014-05-21 łączna kwota dywidendy 146.122.525,08 zł = 30.724.524,94 zł tj. cały zysk za 2013 r. + do 115.729.807,28 zł z kapitału zapasowego
NTW (NETWISE) 0.50 2014-04-07 2014-04-21 2014-03-31
NEU (NEUCA) 3.80 2014-04-24 2014-05-12 2014-04-15
NWG (NEWAG) 0.45 2014-09-17 2014-10-02 2014-06-17
NVT (NOVITA) 2.03 2014-05-30 2014-06-13 2014-05-26 dywidenda nadzwyczajna zostanie wypłacona z rezerwowego funduszu dywidendowego
CNG (NOWAGALA) 0.08 2014-09-30 2014-10-15 2014-06-30
OEG (OLYMPIC) 0.10 2014-05-12 2014-05-13 2014-04-25 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
ONC (ONICO) 1.50 2014-06-19 2014-07-04 2014-05-26
OPN (OPONEO.PL) 0.05 2014-07-03 2014-07-30 2014-06-26
OPM (OPTEAM) 0.11 2014-07-01 2014-07-17 2014-06-12
OPL (ORANGEPL) 0.50 2014-06-26 2014-07-10 2014-04-10
ORB (ORBIS) 1.50 2014-07-16 2014-08-01 2014-06-27 łączna kwota dywidendy 69.115.512 zł = 59.577.840,17 zł tj. cały zysk za 2013 r. + 9.537.671,83 zł z zysków niepodzielonych w latach ubiegłych
ORN (ORIONINV) 0.60 2014-09-25 2014-10-16 2014-06-25
OTS (OTLOG) 7.00 2014-06-03 2014-06-18 2014-05-26
NVA (PANOVA) 0.50 2014-07-15 2014-07-30 2014-04-16
PCX (PCCEXOL) 0.03 2014-07-04 2014-07-21 2014-06-26
PCZ (PCZ) 0.10 2014-06-25 2014-07-10 2014-06-17 dywidenda wyniesie 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną
PGS (PEGAS) 1.10 2014-10-17 2014-10-29 2014-06-16 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro
PEX (PEIXIN) 0.12 2014-05-06 2014-05-16 2014-04-24 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro; w przeliczeniu dywidenda wynosi 0,5029 zł na akcję
PEO (PEKAO) 9.96 2014-06-18 2014-07-04 2014-06-12
PEL (PELION) 3.00 2014-05-12 2014-05-28 2014-04-30
PGE (PGE) 1.10 2014-09-05 2014-09-26 2014-06-06
PGN (PGNIG) 0.15 2014-08-14 2014-09-04 2014-05-15
PSW (PGSSOFT) 0.25 2014-06-18 2014-07-02 2014-05-08 na podst. uchwały zarządu z dn. 23 sierpnia 2013 r. spółka wypłaciła kwotę 1.390.145,25 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,05 zł na akcję; w związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 5.560.581,00 zł, tj. kwota 0,20 zł na akcję
PHR (PHARMENA) 0.11 2014-07-01 2014-07-22 2014-06-10
PHN (PHN) 2.16 2014-05-07 2014-05-21 2014-04-11 łączna kwota dywidendy 99.849.486,24 zł = 98.966.630,49 zł cały zysk za 2013 r. + 882.855,75 zł z kapitału zapasowego
PKN (PKNORLEN) 1.44 2014-06-16 2014-07-08 2014-05-15
PKO (PKOBP) 0.75 2014-09-18 2014-10-03 2014-06-26
PKP (PKPCARGO) 3.07 2014-05-20 2014-06-04 2014-05-12 łączna kwota dywidendy = 86.556.464,15 zł z zysku za 2013 r. + 50.939.371,04 zł z zysków zatrzymanych
PLX (PLASTBOX) 0.08 2014-07-04 2014-07-23 2014-06-24
PPC (PLASTPACK) 0.10 2014-04-02 2014-04-16 2014-03-24
PCE (POLICE) 0.31 2014-05-26 2014-06-11 2014-04-24
POM (POLMED) 0.04 2014-07-18 2014-08-29 2014-06-26
PLA (POLNA) 2.00 2014-07-07 2014-07-22 2014-06-26
PRI (PRAGMAINK) 1.00 2014-07-03 2014-07-17 2014-06-17
PRE (PRESCO) 0.12 2014-06-12 2014-06-30 2014-05-28
PRD (PROCAD) 0.07 2014-05-23 2014-06-09 2014-05-15
PJP (PROJPRZEM) 0.40 2014-06-05 2014-06-25 2014-05-13 łączna kwota dywidendy 2.393.086,40 zł = 2.184.873,09 zł tj. cały zysk za 2013 r. + 208.213,31 z kapitału zapasowego
PRL (PROLOG) 1.30 2014-05-27 2014-06-16 2014-05-05
PRT (PROTEKTOR) 0.27 2014-09-26 2014-10-10 2014-06-27 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
PRS (PRYMUS) 0.15 2014-07-08 2014-07-23 2014-06-10
PWM (PWRMEDIA) 0.07 2014-06-02 2014-06-16 2014-05-12
PZU (PZU) 54.00 2014-09-17 2014-10-08 2014-06-17 w związku z wypłatą 19 listopada 2013 r. zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 1.727.046.000,00 zł, tj. 20,00 zł na akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy wynosi 2.935.978.200,00 zł, tj. 34 zł na akcję; pozostała kwota dywidendy zostanie wypłacona w dwóch równych transzach po 17,00 zł na akcję
QMK (QUMAK) 1.00 2014-09-15 2014-12-01 2014-06-16 łączna kwota dywidendy 10.375.082 zł = 7.262.557,40 zł z zysku za 2013 r. + 3.112.524,60 zł z kapitału zapasowego
RDL (RADPOL) 0.28 2014-07-14 2014-08-01 2014-05-06
RAF (RAFAMET) 0.15 2014-08-14 2014-08-28 2014-05-28
RBW (RAINBOW) 0.35 2014-06-17 2014-07-03 2014-06-03
RWL (RAWLPLUG) 0.33 2014-08-14 2014-08-28 2014-06-27
RLP (RELPOL) 0.25 2014-07-11 2014-07-25 2014-06-13
ROB (ROBYG) 0.08 2014-05-14 2014-05-29 2014-05-07
RPC (ROPCZYCE) 0.65 2014-04-30 2014-05-14 2014-04-17
S4E (S4E) 2.00 2014-06-23 2014-09-30 2014-06-06
SNK (SANOK) 1.27 2014-07-02 2014-07-17 2014-06-23
SWG (SECOGROUP) 0.75 2014-06-16 2014-07-01 2014-05-30
SEA (SEKA) 0.10 2014-07-10 2014-07-25 2014-06-30
SEK (SEKO) 0.32 2014-07-01 2014-07-15 2014-05-28
SEL (SELENAFM) 0.28 2014-06-30 2014-07-16 2014-06-09
SFK (SFKPOLKAP) 0.08 2014-07-15 2014-07-31 2014-06-30
SFG (SILVANO) 0.10 2014-07-14 2014-07-15 2014-06-30 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
SME (SIMPLE) 0.45 2014-07-02 2014-09-30 2014-06-17 wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: I transza 0,23 zł na akcję (łącznie 1.007.468,54 zł) - 30 września 2014 r.; II transza 0,22 zł na akcję (łącznie 963.665,56 zł) - 31 grudnia 2014 r.
SKO (SKOK) 0.04 2014-06-02 2014-06-18 2014-04-23 dywidenda wyniesie 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną; część wskazanej kwoty w wys. 4.770.118,36 zł została wypłacona akcjonariuszom 25.10.2013 r., tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013; do wypłaty pozostaje kwota 4.770.118,36 zł, co daje 0,02 zł na akcję zwykłą oraz 0,03 zł na każdą akcję uprzywilejowaną
SKA (SNIEZKA) 2.50 2014-06-17 2014-07-01 2014-06-02
SOL (SOLAR) 0.04 2014-08-26 2014-09-30 2014-06-27
SON (SONEL) 0.30 2014-06-05 2014-06-20 2014-05-13
STP (STALPROD) 0.60 2014-09-15 2014-09-30 2014-06-25
STF (STALPROFI) 0.09 2014-09-10 2014-10-01 2014-06-12
SNS (SYNTHOS) 0.31 2014-04-25 2014-05-05 2014-04-17
TLX (TALEX) 1.30 2014-05-20 2014-06-03 2014-05-08
TPE (TAURONPE) 0.19 2014-08-14 2014-09-04 2014-05-15
TXN (TAXNET) 0.05 2014-07-19 2014-12-01 2014-06-30
TER (TERESA) 1.20 2014-06-06 2014-06-24 2014-05-22 łączna kwota dywidendy 2.889.692,40 zł = 2.856.387,63 zł tj. cały zysk za 2013 r. + 33.304,77 zł z kapitału zapasowego
TME (TERMOEXP) 0.05 2014-09-25 2014-10-10 2014-06-26
TSG (TESGAS) 0.25 2014-06-18 2014-07-07 2014-06-10
TFO (TFONE) 0.10 2014-09-26 2014-10-10 2014-06-30
TOA (TOYA) 0.19 2014-07-11 2014-07-30 2014-06-26
UNI (UNIBEP) 0.12 2014-06-24 2014-07-03 2014-06-12
UNT (UNIMOT) 0.10 2014-07-12 2014-07-31 2014-06-27
VRB (VERBICOM) 0.02 2014-07-14 2014-07-24 2014-06-30 łączna kwota dywidendy 158.486,62 zł = 41.002,42 zł, tj. cały zysk za 2013 r. + 117.484,20 zł z kapitału zapasowego
VIA (VIATRON) 0.25 2014-08-29 2014-09-12 2014-06-24
VIN (VINDEXUS) 0.05 2014-09-01 2014-09-15 2014-06-16
VOT (VOTUM) 0.51 2014-07-08 2014-07-22 2014-06-24 wypłata I transzy dywidendy w wys. 0,25 zł na akcję - 22 lipca 2014 r.; wypłata II transzy dywidendy w wys. 0,26 zł na akcję - 22 października 2014 r.
WAX (WADEX) 0.30 2014-05-21 2014-06-11 2014-05-07
WDX (WANDALEX) 0.15 2014-06-02 2014-06-17 2014-05-29
WAS (WASKO) 0.01 2014-08-14 2014-08-29 2014-06-12
WWL (WAWEL) 20.00 2014-05-19 2014-06-03 2014-04-30
WDB (WDBBU) 0.07 2014-07-29 2014-08-13 2014-06-30
WLT (WIELTON) 0.29 2014-07-31 2014-08-22 2014-06-26 wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,19 zł - 22 sierpnia 2014 r.; II transza 0,10 zł - 10 grudnia 2014 r.
WRL (WIERZYCL) 0.05 2014-07-10 2014-07-28 2014-07-02
WOD (WODKAN) 0.11 2014-06-09 2014-06-25 2014-05-30
WOJ (WOJAS) 0.15 2014-09-03 2014-09-24 2014-06-20
ZEP (ZEPAK) 0.68 2014-08-06 2014-08-20 2014-06-25
PUE (ZPUE) 12.38 2014-05-23 2014-06-13 2014-05-05 dywidenda wyniesie 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną
ZWC (ZYWIEC) 18.00 2014-05-08 2014-05-22 2014-04-24 łączna kwota dywidendy = 49.147.362,15 zł tj. cały fundusz rezerwowy + 135.736.703,85 zł - część zysku za 2013 r.; na podst. uchwały z dn. 24 września 2013 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 w kwocie 5,00 zł za akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 133.527.381,00 zł, tj. kwota 13 zł za akcję