Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że Twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19% (w 2015 r.)
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
ABK (ABAK) 0.07 2016-07-20 2016-08-03 2016-06-29
ABC (ABCDATA) 0.39 2016-06-23 2016-07-11 2016-05-17
AIN (ABSINVEST) 0.06 2016-08-17 2016-09-01 2016-06-29
ACA (ACARTUS) 0.02 2016-08-01 2016-08-19 2016-06-27
ACG (ACAUTOGAZ) 2.50 2016-05-05 2016-05-19 2016-04-15
ACT (ACTION) 1.00 2016-09-20 2016-10-05 2016-06-23
AGO (AGORA) 0.75 2016-07-14 2016-08-02 2016-06-23 łączna kwota dywidendy 35.749.069,50 zł = 13.721.654,78 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 22.027.414,72 zł z kapitału zapasowego
AIT (AITON) 0.09 2016-05-17 2016-06-01 2016-05-10
AML (ALUMETAL) 2.55 2016-05-20 2016-06-07 2016-05-13
AMC (AMICA) 4.00 2016-06-15 2016-07-05 2016-06-01
APT (APATOR) 1.00 2016-06-20 2016-07-04 2016-06-13 na poczet dywidendy za 2015 r. została wypłacona w grudniu 2015 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 5 grudnia 2015 r., wypłata zaliczki - 12 grudnia 2015 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,70 zł brutto na 1 akcję
APN (APLISENS) 0.26 2016-07-08 2016-07-22 2016-06-08
API (APLITT) 0.01 2016-08-19 2016-09-07 2016-05-20 spółka wypłaci 0,01 zł na akcję zwykłą oraz 0,015 zł na akcję uprzywilejowaną
APS (APS) 0.16 2016-06-07 2016-06-22 2016-05-30
APE (APSENERGY) 0.02 2016-07-15 2016-07-29 2016-05-30
AQU (AQUABB) 1.00 2016-06-23 2016-07-08 2016-06-15 łączna kwota dywidendy 12.986.996,00 zł = 9.480.507,08 zł (tj. 0,73 zł na akcję) z podziału zysku za 2015 r. + 3.506.488,92 zł (tj. 0,27 zł na akcję) z kapitału rezerwowego
ABS (ASSECOBS) 1.00 2016-05-12 2016-06-01 2016-04-20
ACP (ASSECOPOL) 3.01 2016-05-16 2016-06-02 2016-04-29
ASE (ASSECOSEE) 0.42 2016-06-30 2016-07-15 2016-03-31
ACS (ASSECOSLO) 0.52 2016-04-05 2016-04-19 2016-03-23 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
1AT (ATAL) 0.61 2016-06-15 2016-10-12 2016-05-25
ATD (ATENDE) 0.18 2016-06-28 2016-07-14 2016-05-11
ATP (ATLANTAPL) 0.65 2016-02-10 2016-02-26 2015-12-30 dywidenda za rok obrotowy 2014/2015, zakończony 30 czerwca 2015 r.
ATG (ATMGRUPA) 0.22 2016-04-21 2016-05-06 2016-04-18 łączna kwota dywidendy 18.546.000 zł = 18.023.000 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 523.000 zł z zysków zatrzymanych
ATR (ATREM) 0.05 2016-06-30 2016-07-14 2016-05-25
AAL (AVIAAML) 0.02 2016-04-29 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
BRG (BERLING) 0.22 2016-07-21 2016-08-05 2016-06-22
BMX (BIOMAXIMA) 0.20 2016-08-31 2016-09-16 2016-06-29
BSC (BSCDRUK) 0.63 2016-06-27 2016-07-12 2016-06-13
BDX (BUDIMEX) 8.14 2016-05-06 2016-05-24 2016-04-26
BVT (BVT) 0.09 2016-08-16 2016-09-02 2016-06-28 w przypadku rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E przed dniem ustalenia prawa do dywidendy - na dywidendę zostanie przeznaczone 1.004.702,49 zł; w przypadku braku ww. podwyższenia - 1.008.286,29 zł
BZW (BZWBK) 13.00 2016-04-29 2016-05-16 2016-04-20 łączna kwota dywidendy 1.290.048.942 zł = 587.564.899,06 zł z niepodzielonego zysku netto za rok 2014 + 702.484.042,94 zł z zysku netto za rok 2015
CLS (CALESCO) 0.08 2016-07-25 2016-08-12 2016-06-29
CSR (CASPAR) 0.32 2016-06-14 2016-06-29 2016-06-06
CCC (CCC) 2.24 2016-08-31 2016-09-13 2016-06-02
CCS (CCS) 0.80 2016-06-08 2016-06-23 2016-05-13
CDL (CDRL) 0.85 2016-06-29 2016-07-20 2016-05-17
CEZ (CEZ) 40.00 2016-06-09 2016-08-01 2016-06-03 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
CIE (CIECH) 2.85 2016-06-30 2016-08-16 2016-06-16
CTS (CITYSERV) 0.10 2016-05-31 2016-06-23 2016-05-23 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
DBC (DEBICA) 2.86 2016-08-31 2016-12-16 2016-06-23
DCR (DECORA) 2.50 2016-05-10 2016-05-31 2016-04-27 łączna kwota dywidendy 28.258.300,00 zł = 5.106.408,37 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 23.151.891,63 zł z kapitału zapasowego
DEL (DELKO) 0.29 2016-09-23 2016-10-14 2016-06-23
DOM (DOMDEV) 3.25 2016-06-22 2016-07-06 2016-06-02
DTP (DTP) 0.08 2015-08-24 2015-08-31 2016-04-18 na podst. uchwały zarządu z 31 lipca 2015 r. w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 została wypłacona kwota 2.857.120,00 zł, do wypłaty akcjonariuszom w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostanło więc kwota 0,00 zł na akcję; Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustalenia dnia wypłaty dywidendy
EBC (EBC) 0.05 2016-09-30 2016-10-20 2016-06-30
EC2 (EC2) 0.21 2016-06-20 2016-07-04 2016-05-31
ECH (ECHO) 3.84 2016-07-05 2016-07-08 2016-06-28 spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej kwocie ponad 590 mln zł, co daje 1,43 zł na akcję. Do zaliczki uprawnieni byli akcjonariusze posiadający akcje spółki 3 lutego 2016 r. Zaliczka jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza w wys. 0,72 zł na akcję trafiła do akcjonariuszy 10 lutego, druga w wys. 0,71 zł zostanie wypłacona 30 grudnia 2016 r.; do wypłaty pozostało 1.584.731.532,26 zł
EDI (EDINVEST) 0.10 2016-08-02 2016-11-30 2016-06-01
EFK (EFEKT) 0.80 2016-09-14 2016-10-03 2016-06-17 spółka wypłaci 0,80 zł akcję zwykłą i 0,96 zł akcję uprzywilejowaną
EBX (EKOBOX) 0.02 2016-07-13 2016-07-29 2016-06-27
EGH (EKOPOL) 0.04 2016-06-17 2016-07-04 2016-06-02 dywidenda wynosi 0,04 zł na jedną akcję zwykłą (seria C, D, F i H) i 0,06 zł na jedną akcję uprzywilejowaną (seria A i E)
ELB (ELBUDOWA) 4.00 2016-07-20 2016-08-03 2016-04-26
ELT (ELEKTROTI) 1.24 2016-06-15 2016-06-30 2016-06-07
ELZ (ELZAB) 0.52 2016-09-07 2016-09-21 2016-06-30
ENG (ENERGA) 0.49 2016-07-04 2016-07-18 2016-06-24
ENI (ENERGOINS) 0.50 2016-08-17 2016-08-29 2016-05-18
ENT (ENTER) 0.20 2016-05-24 2016-06-09 2016-05-17
ERB (ERBUD) 1.20 2016-05-17 2016-06-02 2016-04-28 łączna kwota dywidendy 15.374.230,80 zł = 11.397.120,34 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 3.977.110,46 zł z kapitału zapasowego
ERG (ERG) 0.62 2016-08-25 2016-09-08 2016-06-27
EGS (ERGIS) 0.16 2016-06-30 2016-07-14 2016-06-23
ESS (ESSYSTEM) 0.25 2016-06-20 2016-07-04 2016-05-19 łączna kwota dywidendy 10.715.909,25 zł = 9.902.503,14 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 813.406,11 zł z kapitału zapasowego
EUC (EUCO) 3.58 2016-08-25 2016-09-08 2016-06-23
EUR (EUROCASH) 1.00 2016-05-11 2016-05-31 2016-04-19 liczba akcji objętych dywidendą według stanu na dzień 19 kwietnia 2016 r. wynosi 138.951.236 akcji. Liczba akcji może ulec zwiększeniu z uwagi na obejmowanie akcji przez osoby uprawnione w ramach realizowanych przez spółkę programów motywacyjnych.
ETX (EUROTAX) 0.54 2016-06-15 2016-06-30 2016-06-06 łączna kwota dywidendy 2.700.000,00 zł = 1.723.417,01 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 976.582,99 zł z kapitału zapasowego
ETL (EUROTEL) 1.40 2016-07-15 2016-08-04 2016-05-31
EXC (EXCELLENC) 0.13 2016-09-06 2016-09-27 2016-06-06 łączna kwota dywidendy 2.050.490,00 zł = 1.632.994,83 zł z zysku za 2015 r. + 417.495,17 z kapitału zapasowego
GEU (EXOUPOS) 0.79 2016-06-21 2016-07-05 2016-06-14 łączna kwota dywidendy = 7.874.978,00 zł z zysku za 2015 r. + 25.021,92 zł z kapitału rezerwowego
FAM (FAM) 0.29 2016-04-27 2016-05-12 2016-04-20
FSG (FASING) 0.80 2016-09-05 2016-09-16 2016-06-10
FRO (FERRO) 0.75 2016-07-15 2016-08-01 2016-06-28 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,30 zł - 1 sierpnia 2016 r., II transza 0,45 zł - 4 listopada 2016 r.
FTE (FORTE SA) 1.00 2016-05-25 2016-06-13 2016-05-17
GKP (GEKOPLAST) 0.50 2016-07-04 2016-07-22 2016-06-03 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,25 zł na akcję - 22 lipca 2016 r.; II transza 0,25 zł na akcję - 23 września 2016 r.
GTS (GEOTRANS) 0.20 2016-07-07 2016-07-21 2016-06-30
GPW (GPW) 2.36 2016-07-20 2016-08-04 2016-06-22 łączna kwota dywidendy 99.053.920 zł = 96.535.600,00 zł z zysku za 2015 r. + 2.518.320,00 zł z kapitału rezerwowego
GCN (GROCLIN) 0.50 2016-07-15 2016-08-02 2016-06-15 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
ATT (GRUPAAZOTY) 0.84 2016-06-20 2016-07-11 2016-06-06
GWR (GWARANT) 0.57 2016-06-30 2016-07-15 2016-06-16
BHW (HANDLOWY) 4.68 2016-07-04 2016-07-21 2016-06-21
HRS (HERKULES) 0.16 2016-08-24 2016-09-13 2016-05-25
HMI (HMINWEST) 1.53 2015-11-27 2015-12-04 2016-04-21 mając na względzie, że obowiązek wypłaty dywidendy został w całości wykonany w związku z wypłaconą przez spółkę zaliczką na poczet dywidendy w wysokości 3.574.557,36 zł w dniu 4 grudnia 2015 r. (ustalenie prawa 27 listopada 2015 r.), Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
HOR (HORTICO) 0.05 2016-07-12 2016-07-29 2016-06-28
HDR (HYDROTOR) 2.00 2016-09-14 2016-10-04 2016-06-25
IAI (IAI) 0.06 2016-07-01 2016-07-14 2016-06-23
ICP (ICPGROUP) 0.09 2016-07-29 2016-08-30 2016-06-29
GKI (IMMOBILE) 0.05 2016-08-22 2016-09-12 2016-06-29 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
IPL (IMPEL) 1.00 2016-07-04 2016-07-18 2016-06-13
IMS (IMS) 0.23 2016-06-24 2016-07-08 2016-06-09 łączna kwota dywidendy 7.704.976,77 zł = 6.396.206,19 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 1.308.770,58 zł z kapitału rezerwowego
INS (INDOS) 0.14 2016-06-09 2016-06-16 2016-06-02
IND (INDYKPOL) 0.80 2016-08-16 2016-08-29 2016-06-07
ING (INGBSK) 4.30 2016-04-20 2016-05-05 2016-03-31
INP (INPRO) 0.30 2016-05-27 2016-06-10 2016-05-17
INK (INSTALKRK) 0.25 2016-07-22 2016-08-09 2016-05-21
IRL (INTERAOLT) 0.81 2016-05-13 2016-05-24 2016-04-29 dywidenda wynosi 0,805 euro na akcję; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
CAR (INTERCARS) 0.71 2016-07-14 2016-07-28 2016-06-16
INT (INTERNITY) 0.07 2016-07-26 2016-08-10 2016-06-29 łaczna kwota dywidendy 583.100,00 zł = 373.086,68 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 210.013,32 zł z kapitału zapasowego
INL (INTROL) 0.45 2016-06-09 2016-06-24 2016-06-02
IPE (IPOPEMA) 0.11 2016-07-08 2016-07-27 2016-06-29
JHM (JHMDEV) 0.03 2016-06-30 2016-09-30 2016-06-17
K2I (K2INTERNT) 1.00 2016-07-12 2016-07-26 2016-06-21 łączna kwota dywidendy 2.485.032,00 zł = 1.563.407,41 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 921.624,59 zł z kapitału zapasowego
KPI (KANCELWEC) 0.03 2016-07-29 2016-08-12 2016-06-06
KBJ (KBJ) 0.14 2016-09-01 2016-09-19 2016-06-30
KTY (KETY) 18.00 2016-07-15 2016-08-05 2016-05-12 łączna kwota dywidendy 170.166.474,00 zł = 150.313.718,70 zł z zysku za 2015 r. + 19.852.755,30 zł z kapitału zapasowego; wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: 5 sierpnia 2016 r. (kwota 61. 449.004,50 zł) i 7 grudnia 2016 r. (kwota 108.717.469,50 zł)
KGH (KGHM) 1.50 2016-07-15 2016-08-18 2016-06-28 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
KPL (KINOPOL) 1.00 2016-06-06 2016-06-20 2016-05-16 łączna kwota dywidendy 19.821.404,00 zł = 17.347.694,97 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 2.473.709,03 zł z zysku za lata ubiegłe
KGN (KOGENERA) 6.25 2016-08-10 2016-08-30 2016-05-31
KMP (KOMPAP) 0.20 2016-09-01 2016-09-22 2016-06-15 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
KST (KONSSTALI) 1.50 2016-06-09 2016-06-24 2016-06-02
KRC (KREC) 0.30 2016-07-05 2016-10-14 2016-04-18
KRK (KRKA) 2.65 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
KRU (KRUK) 2.00 2016-07-08 2016-07-29 2016-05-09
KSW (KRUSZWICA) 2.08 2016-07-22 2016-08-09 2016-06-08
KVT (KRVITAMIN) 0.74 2016-09-16 2016-09-30 2016-06-29
KPC (KUPIEC) 0.06 2016-10-10 2016-10-21 2016-07-12 projekt uchwały WZA
LCC (LCCORP) 0.18 2016-05-06 2016-05-20 2016-04-13 łączna kwota dywidendy 80.560.495,98 zł = 17.079.003,91 zł, tj. cały zysk za 2015 r. + 63.481.492,07 zł z kapitału zapasowego
LEN (LENA) 0.55 2016-04-20 2016-05-06 2016-04-15 łączna kwota dywidendy 13.681.277,50 zł = 9.018.161,38 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 4.663.116,12 zł z kapitału zapasowego
LTX (LENTEX) 0.45 2016-07-07 2016-07-23 2016-06-07
LVC (LIVECHAT) 1.08 2016-07-27 2016-08-04 2016-07-18 projekt uchwały WZA; rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
LKD (LOKUM) 0.62 2016-04-19 2016-05-04 2016-04-12 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
LPP (LPP) 33.00 2016-09-05 2016-09-21 2016-06-17
MAG (MAGELLAN) 1.85 2016-05-13 2016-05-27 2016-04-29
MAK (MAKARONPL) 0.35 2016-07-15 2016-07-29 2016-06-28
MLB (MAKOLAB) 0.20 2016-07-13 2016-08-03 2016-06-29 na wypłatę dywidendy w 2016 r. zostanie przeznaczona kwota 919.714,90 zł (tj. 0,13 zł na akcję) - 29.12.2015 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2015 r. w kwocie 495.231,10 zł (po 0,07 zł na akcję
MVP (MARVIPOL) 0.11 2016-07-12 2016-07-26 2016-06-28
MPH (MASTERPHA) 0.19 2016-07-07 2016-08-08 2016-06-23
MCP (MEDIACAP) 0.12 2016-06-23 2016-07-08 2016-06-13 łączna kwota dywidendy 1.918.008,48 zł = 1.885.459,81 zł z zysku za 2015 r. + 32.548,67 zł z kapitału zapasowego
MEG (MEGARON) 0.76 2016-06-29 2016-07-13 2016-06-21 łączna kwota dywidendy 3.510.000,00 zł - spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2015 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.458.000,00 zł, co daje 0,54 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 14 grudnia 2015 r.; wypłata 21 grudnia 2015 r.; do wypłaty pozostanie 2.052.000,00 zł, tj. 0,76 zł na akcję
MNC (MENNICA) 0.50 2016-06-15 2016-07-05 2016-05-16
MCR (MERCOR) 0.51 2016-07-26 2016-08-09 2016-07-19 projekt uchwały WZA; rok obrotowy w spółce trwa od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
MEX (MEXPOLSKA) 0.33 2016-07-08 2016-07-29 2016-06-24
MND (MINERAL) 0.03 2016-07-06 2016-07-13 2016-06-01
MLG (MLPGROUP) 2.30 2016-05-10 2016-05-25 2016-04-18 łączna kwota dywidendy 41.660.486,50 zł = 6.802.000,00 zł z zysku netto za 2015 + 34.858.486,50 zł z zysków zatrzymanych
MOD (MODECOM) 0.58 2016-07-07 2016-07-21 2016-06-27
MOL (MOL) 567.00 2016-06-01 2016-06-08 2016-04-14 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF)
MON (MONNARI) 0.20 2016-07-01 2016-07-19 2016-05-23
MWT (MWTRADE) 1.15 2016-06-09 2016-06-24 2016-05-20
NET (NETIA) 0.40 2016-06-16 2016-06-30 2016-06-09
NEU (NEUCA) 5.00 2016-05-07 2016-05-20 2016-04-27 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
NWG (NEWAG) 0.50 2016-08-31 2016-09-15 2016-06-28
NOV (NOVINA) - 2016-09-29 2016-10-13 2016-06-29 projekt uchwały WZA
CNG (NOWAGALA) 0.10 2016-08-12 2016-08-30 2016-06-22
NTT (NTTSYSTEM) 0.32 2016-06-30 2016-07-15 2016-05-09
OEX (OEX) 0.75 2016-08-10 2016-09-01 2016-05-10
OEG (OLYMPIC) 0.15 2016-07-15 2016-06-16 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata 0,10 euro 15.07.2016 r.; 0,05 euro 14.10.2016 r.
ONC (ONICO) 2.00 2016-08-01 2016-08-17 2016-06-27
OPN (OPONEO.PL) 0.10 2016-07-11 2016-07-25 2016-06-20
OPM (OPTEAM) 0.17 2016-05-20 2016-06-07 2016-05-11
OPL (ORANGEPL) 0.25 2016-06-22 2016-07-07 2016-04-12 łączna kwota dywidendy 328.089.369,75 zł = 251.542.735,87 zł z zysku za 2015 r. + 76.546.633,88 zł z kapitału zapasowego
ORB (ORBIS) 1.50 2016-07-18 2016-08-03 2016-06-02
ORN (ORIONINV) 1.90 2016-07-20 2016-09-20 2016-06-16
OBL (ORZBIALY) 0.35 2016-06-30 2016-07-14 2016-05-31
OTS (OTLOG) 7.00 2016-06-30 projekt uchwały WZA
NVA (PANOVA) 0.75 2016-09-23 2016-10-12 2016-06-23 łączna kwota dywidendy 7.477.146,75 zł = 5.429.032,46 zł z zysku za 2015 r. + 2.048.114,29 zł z kapitału zapasowego
PCR (PCCROKITA) 4.48 2016-04-28 2016-05-13 2016-04-20
PCM (PCM) 5.50 2016-06-23 2016-11-30 2016-06-16 łączna kwota dywidendy 65.498.620,00 zł = 31.053.556,70 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 34.445.063,30 zł z kapitału zapasowego
PGS (PEGAS) 1.25 2016-10-14 2016-10-26 2016-06-15 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro; łączna kwota dywidendy 11.536.750 euro = 11.036.935,70 euro z zysku za 2015 r. + 449.814,30 euro z zysku z lat poprzednich
PBX (PEKABEX) 0.09 2016-08-15 2016-08-29 2016-06-30
PEO (PEKAO) 8.70 2016-06-22 2016-07-06 2016-06-16
PEM (PEMANAGER) 14.41 2016-06-29 2016-07-15 2016-05-23 wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach: 8,00 zł na akcję - 15.07.2016 r., 6,41 zł na akcję 30.09.2016 r.
PEP (PEP) 0.50 2016-06-14 2016-07-05 2016-03-24 dywidenda zostanie wypłacona kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez spółkę w poprzednich latach
PFL (PFLEIDER) 1.00 2016-07-15 2016-07-29 2016-06-29
PGE (PGE) 0.25 2016-09-23 2016-10-14 2016-06-28 wcześniejsza rekomendacja zarządu i RN - 0,92 zł na akcję
PGN (PGNIG) 0.18 2016-07-20 2016-08-02 2016-06-28
PSW (PGSSOFT) 0.43 2016-06-23 2016-07-07 2016-05-23 w związku z tym, że w 2015 r. została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję, do wypłaty pozostanie 0,33 zł na akcję
PHR (PHARMENA) 0.12 2016-08-04 2016-08-18 2016-06-15
PHN (PHN) 0.42 2016-08-17 2016-08-31 2016-06-22
PKN (PKNORLEN) 2.00 2016-07-15 2016-08-05 2016-06-03
PKO (PKOBP) 1.00 2016-09-30 2016-12-20 2016-06-30 dywidenda zostanie wypłacona po spełnieniu warunków opisanych w rb 31/2016 z dn. 2.06.2016 r.
PLX (PLASTBOX) 0.09 2016-05-25 2016-06-13 2016-05-16
PPC (PLASTPACK) 0.07 2016-05-19 2016-06-06 2016-05-11 łączna kwota dywidendy 801.149,23 zł = 760.553,63 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 40.595,60 zł z kapitału zapasowego
POM (POLMED) 0.14 2016-05-27 2016-06-03 2016-05-19
PLA (POLNA) 2.00 2016-06-13 2016-06-27 2016-06-03
PWX (POLWAX) 1.06 2016-04-22 2016-05-06 2016-04-12
PRM (PROCHEM) 1.59 2016-06-30 2016-07-15 2016-06-11
PRO (PROMISE) 0.04 2016-08-01 2016-08-16 2016-06-29
PRT (PROTEKTOR) 0.31 2016-09-26 2016-10-10 2016-06-27
PTW (PTWP) 0.29 2016-07-08 2016-07-22 2016-06-30
ZAP (PULAWY) 10.50 2016-05-30 2016-06-17 2016-05-10 dywidenda zostanie wypłacona z zysku za 2015 r. powiększonego o niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł
PWM (PWRMEDIA) 0.03 2016-05-16 2016-06-01 2016-04-19
PZU (PZU) 2.08 2016-09-30 2016-10-21 2016-06-30
RAF (RAFAMET) 0.30 2016-06-30 2016-07-21 2016-05-31 dywidenda zostanie wypłacona w równych ratach, po 0,15 zł na akcję
RBW (RAINBOW) 1.00 2016-06-30 2016-07-14 2016-06-21
RWL (RAWLPLUG) 0.33 2016-08-09 2016-08-25 2016-06-24 łączna kwota dywidendy 10.744.800,00 zł = 5.948.796,35 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 4.796.003,65 zł z kapitału zapasowego
RLP (RELPOL) 0.50 2016-08-12 2016-08-26 2016-06-24
REV (REVITUM) 0.06 2016-07-11 2016-07-26 2016-06-28
ROB (ROBYG) 0.20 2016-07-04 2016-07-20 2016-06-28 łączna kwota dywidendy 52.618.400,00 zł = 49.192.000,00 zł z tj. cały zysk za 2015 r. + 3.426.400,00 zł z zysków zatrzymanych za lata ubiegłe
RON (RONSON) 0.08 2016-08-17 2016-08-24 2016-08-10 rekomendacja zarządu i RN; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
RPC (ROPCZYCE) 0.90 2016-04-22 2016-05-20 2016-04-12
SNK (SANOK) 1.00 2016-07-06 2016-07-22 2016-06-28
SWG (SECOGROUP) 0.31 2016-07-04 2016-07-18 2016-06-24 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
SEA (SEKA) 0.30 2016-08-10 2016-08-30 2016-06-28
SEK (SEKO) 0.32 2016-07-01 2016-07-15 2016-05-31
SEL (SELENAFM) 0.30 2016-08-01 2016-08-16 2016-06-14
SFG (SILVANO) 0.15 2016-07-13 2016-07-15 2016-06-29 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
SKA (SNIEZKA) 3.15 2016-06-17 2016-07-01 2016-06-03
SON (SONEL) 0.60 2016-05-10 2016-05-25 2016-04-19
SPH (SOPHARMA) 0.07 2016-06-17 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w lewach; łaczna kwota dywidendy 25.846.056,41 BGN (lewów bułgarskich) = 25.353.856,99 BGN tj. cały zysk za 2015 r. + 492.199,42 GBN z kapitału zapasowego; ustalenie prawa do dywidendy - 14 dni po WZA
STP (STALPROD) 3.00 2016-09-15 2016-09-30 2016-06-20
STF (STALPROFI) 0.04 2016-08-05 2016-08-26 2016-05-06
TLX (TALEX) 1.30 2016-05-23 2016-06-07 2016-05-11 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, po 0,65 zł na akcję: 7.06.2016 r. i 4.10.2016 r.
TAR (TARCZYNSKI) 0.65 2016-04-25 2016-05-11 2016-04-15
TLV (TELIANI) 0.02 2016-08-04 2016-08-19 2016-06-23
TSG (TESGAS) 0.10 2016-06-30 2016-07-19 2016-05-31
TOR (TORPOL) 0.69 2016-06-27 2016-09-30 2016-06-17 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata 0,35 zł na akcję - 30.09.2016 r.; II rata 0,34 zł na akcje - 30.11.2016 r.
TOA (TOYA) 0.36 2016-07-11 2016-07-29 2016-06-23 trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciwy do protokołu dotyczące uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015r.
TRK (TRAKCJA) 0.34 2016-06-24 2016-07-08 2016-06-16
ECA (UHYECA) 0.04 2016-08-18 2016-09-01 2016-06-28
UNI (UNIBEP) 0.17 2016-06-20 2016-07-05 2016-05-18
U2K (UNIMA) 0.20 2016-09-30 2016-10-10 2016-06-14
UNT (UNIMOT) 0.68 2016-06-15 2016-06-30 2016-06-02
UNW (UNIWHEELS) 1.65 2016-05-20 2016-05-19 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
VTG (VANTAGE) 0.13 2016-06-24 2016-07-11 2016-06-16 łączna kwota dywidendy 8.117.229,51 zł = 2.003.886,16 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 6.113.343,35 zł z zysku niepodzielonego
VRB (VERBICOM) 0.05 2016-07-07 2016-07-25 2016-06-30
VIA (VIATRON) 1.00 2016-07-29 2016-08-12 2016-05-30
VGO (VIGOSYS) 6.49 2016-05-19 2016-06-03 2016-05-12
VIN (VINDEXUS) 0.15 2016-07-05 2016-07-15 2016-06-29
VTL (VISTAL) 0.40 2016-07-29 2016-08-17 2016-04-29
VOT (VOTUM) 0.78 2016-06-24 2016-07-12 2016-06-14 kwota 3.840.000 zł została już wypłacona w formie zaliczki na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z 21.09.2015 r. w wysokości 0,32 zł na akcję, a do wypłaty pozostała kwota 5.520.000 zł, tj. 0,46 zł na akcję (zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, po 0,23 zł - 12 lipca i 12 października 2016 r.)
VOX (VOXEL) 0.55 2016-09-19 2016-10-04 2016-06-23
WAX (WADEX) 1.00 2016-05-18 2016-06-02 2016-05-10 łączna kwota dywidendy 3.307.282 zł = 525.418,68 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 2.781.863,32 zł z kapitału zapasowego
WAS (WASKO) 0.07 2016-06-30 2016-07-29 2016-06-17
WWL (WAWEL) 20.00 2016-05-31 2016-06-15 2016-05-18
WDB (WDBBU) 0.07 2016-07-11 2016-07-27 2016-06-30
WDX (WDX) 0.30 2016-06-27 2016-07-13 2016-06-15
WLT (WIELTON) 0.16 2016-08-05 2016-08-18 2016-06-06 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,10 zł na akcję - 18 sierpnia 2016 r., II transza 0,06 zł na akcję - 14 grudnia 2016 r.
WTN (WITTCHEN) 0.66 2016-05-05 2016-05-19 2016-04-26
WOD (WODKAN) 0.20 2016-05-30 2016-06-16 2016-05-16
WOJ (WOJAS) 0.10 2016-09-01 2016-09-28 2016-06-17
PUE (ZPUE) 14.33 2016-06-06 2016-06-20 2016-05-30 spółka wypłaci 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną
ZUE (ZUE) 0.33 2016-06-13 2016-06-23 2016-05-25
ZWC (ZYWIEC) 35.00 2016-04-28 2016-05-17 2016-04-19 łączna kwota dywidendy 359.496.795,00 zł = 272.690.915,68 zł y yzsku ya 2015 r. + zł, 86 805 879,32 zł z funduszu rezerwowego; na podst. uchwały z dn. 24 września 2015 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 123.256.044,00 zł (12,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 12.11.2015 r.; wypłata dywidendy 19.11.2015 r.; do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 236.240.751,00 zł, tj. 23,00 zł za akcję
ARH 0.52 2016-06-28 2016-07-12 2016-06-21