Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że Twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 20% (w 2001 r.), 15% (w 2002 r.)
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
ABC (ABCDATA) 0.36 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 44.322.863,04 zł = 43.216.223,70 zł z zysku netto za rok 2014 + 1.106.639,34 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy
ACG (ACAUTOGAZ) 2.30 rekomendacja zarządu i RN
ACT (ACTION) 1.00 rekomendacja zarządu
AIT (AITON) 0.13 2015-05-08 2015-05-22 2015-04-29
AML (ALUMETAL) 1.95 2015-04-22 2015-06-29 2015-04-13 łączna kwota dywidendy 30.904.916,41 zł = 1.503.908,41 zł z zysku za 2014 r. + 29.401.008,00 zł z kapitału zapasowego
APT (APATOR) 0.80 2015-06-22 rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy za 2014 r. wypłacona została w grudniu 2014 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 5 grudnia 2014 r., wypłata zaliczki - 12 grudnia 2014 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,50 zł brutto na 1 akcję
APS (APS) 0.20 2015-05-08 2015-05-25 2015-04-29
AQU (AQUABB) 1.00 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 12.986.996,00 zł = 10.389.596,80 zł (tj. 0,80 zł na akcję) z zysku za 2014 r. + 2.597.399,20 zł (tj.0,20 zł na akcję) z utworzonej w latach poprzednich pozycji kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend
ABS (ASSECOBS) 0.85 2015-05-14 2015-06-01 2015-04-21
ACP (ASSECOPOL) 2.90 2015-05-15 2015-06-02 2015-04-29
ASE (ASSECOSEE) 0.40 2015-06-30 2015-07-15 2015-03-31 łaczna kwota dywidendy 20.757.700,40 zł = 3.102.417,79 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2012 + 17.655.282,61 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2013
ACS (ASSECOSLO) 0.47 2015-04-08 2015-04-28 2015-03-27 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: pierwszą w wys. 0,37 euro spółka wypłaci 28 kwietnia, drugą w wys. 0,10 euro - 5 czerwca
ATD (ATENDE) 0.15 2015-06-09 2015-06-23 rekomendacja zarządu
ATM (ATM) 0.20 2015-07-30 rekomendacja zarządu; zarząd proponuje wypłatę w dwóch ratach: pierwsza rata w wys. 5 gr na akcję w dniu 30 lipca 2015 r., druga rata w wys. 15 gr na akcję w dniu 15 grudnia 2015 r.
ATG (ATMGRUPA) 0.15 rekomendacja zarządu
AAL (AVIAAML) 0.09 2015-04-03 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
LWB (BOGDANKA) 3.00 2015-09-17 2015-10-08 rekomendacja zarządu
BRS (BORYSZEW) 0.10 rekomendacja zarządu
BSC (BSCDRUK) 0.60 2015-05-06 2015-05-21 2015-04-24
BDX (BUDIMEX) 6.11 2015-05-08 2015-05-25 rekomendacja zarządu
CCC (CCC) - dywidenda wyniesie 2-3 zł - wypowiedź prezesa Dariusza Miłka z 24 lutego 2015 r.
CDL (CDRL) 0.75 rekomendacja zarządu
DKR (DEKTRA) 1.10 rekomendacja zarządu
DOM (DOMDEV) 2.25 2015-06-18 2015-07-03 rekomendacja zarządu
ESC (EASTSIDE) 0.07 projekt uchwały WZA; jeśli WZA przegłosuje planowane scalenie akcji, to dywidenda wyniesie 0,17 zł na akcję (scalenie będzie głosowane na NWZA 7 kwietnia 2015 r.)
EBC (EBC) 0.20 rekomendacja zarządu
ELZ (ELZAB) 0.80 rekomendacja zarządu
ENA (ENEA) 0.47 rekomendacja zarządu i RN
ENE (ENELMED) 0.10 2015-06-10 2015-06-25 rekomendacja zarządu i RN
ENG (ENERGA) 1.44 rekomendacja zarządu i RN
ESS (ESSYSTEM) 0.35 2015-06-30 2015-07-14 rekomendacja RN; łączna kwota dywidendy 15.002.272,95 zł = 2.715.356,89 tj. cały zysk za 2014 r. + 366.563,24 zł z likwidacji "Programu Motywacyjnego spółki ES-System S.A." + 11.920.352,82 zł z kapitału zapasowego; zarząd rekomendował wcześniej wypłatę dywidendy w wys. 0,05 zł na akcję
EUC (EUCO) 2.68 rekomendacja zarządu
EUR (EUROCASH) 0.79 2015-05-19 2015-06-10 2015-04-24
EXC (EXCELLENC) 0.08 rekomendacja zarządu
FEE (FEERUM) 0.21 2015-07-28 2015-08-18 2015-04-28
GPW (GPW) 2.40 rekomendacja zarządu
BHW (HANDLOWY) 7.43 2015-07-06 2015-07-24 rekomendacja zarządu i RN
IFM (IFM) 0.02 2015-03-27 2015-04-14 2015-03-11
IPL (IMPEL) 1.50 rekomendacja zarządu
IMS (IMS) 0.06 rekomendacja zarządu
ING (INGBSK) 4.00 2015-04-20 2015-05-05 2015-03-31
INL (INTROL) - Introl planuje wypłatę dywidendę za 2014 r. na takim samym poziomie jak w 2013 r. lub wyższym - poinformował na konferencji Wiesław Kapral, przewodniczący rady nadzorczej spółki
IZS (IZOSTAL) 0.07 2015-07-14 2015-08-03 2015-04-14
K2I (K2INTERNT) 1.00 2015-07-07 2015-07-21 rekomendacja zarządu i RN; wypłata dywidendy nastąpi z części kapitału zapasowego utworzonej z zysku lat ubiegłych
KTY (KETY) 14.48 2015-07-16 2015-08-05 2015-04-23 łączna kwota dywidendy 136.072.627,20 zł = 97.589.234,57 zł z zysku za 2014 r. + 38.483.392,63 zł z kapitału zapasowego; spółka przewiduje możliwość zwiększenia liczby akcji objętych dywidendą w związku z realizacją przed 16 lipca 2015 roku uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - w takim przypadku łączna liczba akcji objętych dywidendą będzie wynosić 9.441.988, co da 14,41 zł dywidendy na akcję
KGH (KGHM) 4.00 2015-05-27 2015-06-18 2015-04-29 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych transzach, po 2 zł na akcję każda
KPL (KINOPOL) 1.00 rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona zysku za 2014 r. oraz zysków z lat poprzednich
KME (KME) 0.08 rekomendacja zarządu
KST (KONSSTALI) 1.50 rekomendacja zarządu
KRU (KRUK) 1.50 rekomendacja zarządu i RN
LEN (LENA) 0.30 rekomendacja zarządu
LTX (LENTEX) 0.40 2015-07-07 2015-07-23 rekomendacja zarządu
MAG (MAGELLAN) 1.85 2015-07-13 2015-07-27 2015-04-29
MAK (MAKARONPL) 0.17 rekomendacja zarządu
MCL (MCLOGIC) 3.00 2015-03-10 2015-03-24 2015-02-24
MEG (MEGARON) 0.46 spółka wypłaciła zaliczkę na dywidendę za 2014 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.242.000,00 zł, co daje 0,46 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 12 stycznia 2015 r.
MRC (MERCATOR) 0.25 rekomendacja zarządu
MNX (MINOX) 0.01 rekomendacja zarządu
MNI (MNI) 0.06 rekomendacja zarządu
MOL (MOL) - 2015-04-16 projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF)
MSP (MOSTALPLC) 1.39 2015-06-09 2015-06-25 2015-04-30
MWT (MWTRADE) 1.02 2015-04-23 2015-05-08 2015-04-02
NEU (NEUCA) 4.33 rekomendacja zarządu
CNG (NOWAGALA) 0.10 rekomendacja zarządu
NTT (NTTSYSTEM) 0.15 rekomendacja zarządu
OEG (OLYMPIC) 0.10 2015-05-01 2015-05-04 2015-04-16 projekt uchwały WZA: dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
OPL (ORANGEPL) 0.50 2015-06-25 2015-07-09 2015-04-09 łączna kwota dywidendy 656.178.739,50 zł = 555.915.673,35 zł z zysku za 2014 r. + 100.263.066,15 zł z kapitału zapasowego
OTS (OTLOG) 7.00 rekomendacja zarządu i RN
PCR (PCCROKITA) 3.49 2015-05-13 2015-05-28 2015-04-24
PCM (PCM) 3.61 2015-04-17 2015-05-05 2015-04-10
PEO (PEKAO) 10.00 2015-06-22 2015-07-07 2015-04-30
PEL (PELION) 2.00 rekomendacja zarządu
PGN (PGNIG) 0.20 2015-07-15 2015-08-04 2015-04-16
PKN (PKNORLEN) 1.65 2015-06-16 2015-07-08 2015-04-28 wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego apółki utworzonego z zysku lat ubiegłych
PKP (PKPCARGO) 2.46 2015-06-15 2015-06-26 2015-04-21 łączna kwota dywidendy 110.175.815,82 zł = 53.921.567,25 zł z zysku za 2014 r. + 56.254.248,57 zł z zysków z lat ubiegłych
PCE (POLICE) 0.56 rekomendacja zarządu i RN
PWX (POLWAX) 1.22 2015-05-22 2015-06-08 2015-04-21
PRF (PRAGMAFA) 1.56 rekomendacja zarządu
PRI (PRAGMAINK) 1.00 rekomendacja zarządu; propozycja przewiduje przeznaczenie zysku za rok 2014 na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję oraz wypłacenie z zysku lat ubiegłych dodatkowej dywidendy w wy. 0,85 zł na akcję
PRD (PROCAD) 0.09 2015-05-12 2015-05-29 2015-04-29
ZAP (PULAWY) 7.03 rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych; rok obrotowy 2013/2014 trwa od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
PWM (PWRMEDIA) 0.10 2015-05-29 2015-06-12 2015-04-27
QRS (QUERCUS) 0.46 2015-06-16 2015-06-30 2015-04-27 projekt uchwały WZA; na wypłatę dywidendy lub nabycie akcji własnych (do decyzji WZA) zostanie przeznaczona kwota 30 643 933,16 zł, przy czym w przypadku wypłaty dywidendy byłoby to 0,46 zł na akcję, w przypadku skupu akcji własnych - 8,5 zł za akcję
RDL (RADPOL) 0.28 rekomendacja zarządu
RWL (RAWLPLUG) - wg raportu rocznego za 2014 r.
ROB (ROBYG) 0.11 rekomendacja zarządu
RPC (ROPCZYCE) 0.75 rekomendacja zarządu i RN
SEK (SEKO) 0.32 rekomendacja zarządu i RN
SKO (SKOK) 0.04 2015-07-28 2015-08-18 2015-04-28 dywidenda wyniesie 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną; łączna kwota dywidendy 9.540.057,28 zł = 8.006.168,50 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 1.533.888,78 zł z kapitału rezerwowego
SKA (SNIEZKA) 2.50 rekomendacja zarządu
SON (SONEL) 0.50 rekomendacja zarządu
STF (STALPROFI) 0.10 2015-07-15 2015-08-05 2015-04-16
SNS (SYNTHOS) 0.25 rekomendacja zarządu
TNX (TALANX) 1.25 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
TLX (TALEX) 1.80 2015-05-20 2015-06-02 2015-04-29 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach
TPE (TAURONPE) 0.15 2015-07-22 2015-08-12 2015-04-23
TSG (TESGAS) 0.10 rekomendacja zarządu
TRN (TRANSPOL) 0.16 2015-06-11 2015-06-26 rekomendacja zarządu
UNI (UNIBEP) 0.15 2015-06-23 2015-07-07 rekomendacja zarządu
VGO (VIGOSYS) 5.61 2015-05-28 2015-06-12 rekomendacja zarządu
VTL (VISTAL) 0.30 2015-07-30 2015-08-14 2015-04-30
WAX (WADEX) 0.67 2015-05-20 2015-06-10 2015-05-06 projekt uchwały WZA
WDX (WANDALEX) 0.28 2015-05-22 2015-06-12 2015-05-13 projekt uchwały WZA
WWL (WAWEL) 20.00 2015-05-18 2015-06-02 2015-04-30
WDB (WDBBU) 0.12 rekomendacja zarządu
WOD (WODKAN) 0.16 2015-05-06 2015-05-21 2015-04-27
ZEP (ZEPAK) 0.80 rekomendacja zarządu
ZWC (ZYWIEC) 5.00 na podst. uchwały z dn. 22 października 2014 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 4.12.2014 r.; wypłata dywidendy 11.12.2014 r.