Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że Twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19% (w 2015 r.)
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
01C (01CYBATON) 0.10 2015-08-17 2015-08-31 2015-06-30
ABC (ABCDATA) 0.36 2015-06-23 2015-07-08 2015-06-16 łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy
AIN (ABSINVEST) 0.03 2015-08-14 2015-09-01 2015-06-25 wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego
ACA (ACARTUS) 0.02 2015-08-03 2015-08-21 2015-06-30 łączna kwota dywidendy 149.980,00 zł = 128.254,47 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 21.725,53 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych
ACG (ACAUTOGAZ) 2.30 2015-07-07 2015-07-22 2015-05-29
ACE (ACE) 0.07 2015-06-30 2015-06-16 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
ACT (ACTION) 1.00 2015-06-18 2015-07-03 2015-06-10
AIT (AITON) 0.13 2015-05-08 2015-05-22 2015-04-29
AML (ALUMETAL) 1.95 2015-04-22 2015-06-29 2015-04-13 łączna kwota dywidendy 30.904.916,41 zł = 1.503.908,41 zł z zysku za 2014 r. + 29.401.008,00 zł z kapitału zapasowego
AMC (AMICA) 3.00 2015-06-26 2015-07-14 2015-06-17
APT (APATOR) 0.30 2015-06-30 2015-07-14 2015-06-22 na poczet dywidendy za 2014 r. została wypłacona w grudniu 2014 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 5 grudnia 2014 r., wypłata zaliczki - 12 grudnia 2014 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,50 zł brutto na 1 akcję
APN (APLISENS) 0.25 2015-08-21 2015-09-09 2015-05-26
APS (APS) 0.20 2015-05-08 2015-05-25 2015-04-29
APE (APSENERGY) 0.04 2015-06-15 2015-05-27 wypłata dywidendy nastąpi w terminie 14 dni od dnia dywidendy
AQU (AQUABB) 1.00 2015-06-17 2015-07-02 2015-05-27 łączna kwota dywidendy 12.986.996,00 zł = 10.389.596,80 zł (tj. 0,80 zł na akcję) z zysku za 2014 r. + 2.597.399,20 zł (tj.0,20 zł na akcję) z utworzonej w latach poprzednich pozycji kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend
ABS (ASSECOBS) 0.85 2015-05-14 2015-06-01 2015-04-21
ACP (ASSECOPOL) 2.90 2015-05-15 2015-06-02 2015-04-29
ASE (ASSECOSEE) 0.40 2015-06-30 2015-07-15 2015-03-31 łaczna kwota dywidendy 20.757.700,40 zł = 3.102.417,79 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2012 + 17.655.282,61 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2013
ACS (ASSECOSLO) 0.47 2015-04-08 2015-04-28 2015-03-27 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: pierwszą w wys. 0,37 euro spółka wypłaci 28 kwietnia, drugą w wys. 0,10 euro - 5 czerwca
ATD (ATENDE) 0.15 2015-06-09 2015-06-23 2015-05-06 łączna kwota dywidendy 5.451.501,60 zł = 5 174 547,50 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 276.954,10 zł z niepodzielonego zysku za 2013 r.
ATM (ATM) 0.20 2015-07-15 2015-07-30 2015-05-21 wypłata w dwóch ratach: pierwsza - w wys. 5 gr na akcję w dniu 30 lipca 2015 r., druga - w wys. 15 gr na akcję w dniu 15 grudnia 2015 r.
ATG (ATMGRUPA) 0.16 2015-06-10 2015-06-25 2015-05-29 łączna kwota dywidendy 13.488.000 zł = 12.912.000 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 576.000 zł z zysków z lat poprzednich
ATR (ATREM) 0.08 2015-06-30 2015-07-17 2015-06-11
AAL (AVIAAML) 0.09 2015-04-03 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
BFT (BENEFIT) 9.00 2015-07-24 2015-08-14 2015-06-12
BRG (BERLING) 0.15 2015-06-30 2015-07-10 2015-07-29 projekt uchwały WZA; WZA zwołane na 17.06.2015 r. nie odbyło się z powodu zbyt małej liczby akcjonariuszy
BCM (BETACOM) 0.75 2015-09-29 2015-10-20 2015-09-22 rok obrotowy 2014/2015 trwa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
BMX (BIOMAXIMA) 0.10 2015-08-31 2015-09-17 2015-06-29
LWB (BOGDANKA) 3.50 2015-09-17 2015-10-08 2015-06-18
BRS (BORYSZEW) 0.10 2015-07-02 2015-07-23 2015-04-28
BSC (BSCDRUK) 0.60 2015-05-06 2015-05-21 2015-04-24
BDX (BUDIMEX) 6.11 2015-05-08 2015-05-25 2015-04-28
CLS (CALESCO) 0.05 2015-07-23 2015-08-12 2015-06-29
CSR (CASPAR) 0.61 2015-06-10 2015-06-24 2015-06-01
CCC (CCC) 3.00 2015-09-23 2015-10-08 2015-06-24
CCS (CCS) 0.13 2015-06-16 2015-06-30 2015-06-03
CDL (CDRL) 0.75 2015-05-26 2015-06-10 2015-05-15
CEZ (CEZ) 40.00 2015-06-18 2015-08-03 2015-06-12 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
CFB (CFBPS) 0.10 2015-08-11 2015-08-25 2015-05-29
CNT (CNT) 0.45 2015-06-24 2015-07-09 2015-06-16
CMP (COMP) 1.06 2015-07-07 2015-07-21 2015-06-30
DNS (DANKS) 0.11 2015-09-25 2015-10-15 2015-06-25 łączna kwota dywidendy 1.786.498,25 zł = 1.707.258,45 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 79.239,80 zł a zysku z lat ubiegłych
DBC (DEBICA) 3.15 2015-08-31 2015-12-21 2015-06-12
DKR (DEKTRA) 1.10 2015-06-01 2015-06-19 2015-04-24 łączna kwota dywidendy 1.214.400 zł = 1.045.419,29 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 168.980,71 zł z kapitału zapasowego
DEL (DELKO) 0.25 2015-07-07 2015-07-28 2015-06-23
DOM (DOMDEV) 2.25 2015-06-18 2015-07-03 2015-05-28
DTP (DTP) 0.10 2015-06-30 2015-08-31 2015-05-29 łączna kwota dywidendy 3.571.400 zł = 318.746,86 zł tj. cały zyska za 2014 r. + 1.081.390,08 zł z kapitału zapasowego + 2.171.263,06 zł z kapitału rezerwowego
DUO (DUON) 0.05 2015-07-14 2015-07-30 2015-06-23
ESC (EASTSIDE) 0.07 2015-10-30 2015-11-23 2015-07-28 projekt uchwały WZA; jeśli WZA przegłosuje planowane scalenie akcji, to dywidenda wyniesie 0,17 zł na akcję (scalenie będzie głosowane na NWZA 7 kwietnia 2015 r.); WZA 30.06.2015 ogłosiło przerwę do 28.07.2015
ECL (EASYCALL) 0.20 2015-07-30 2015-08-13 2015-06-30
EBC (EBC) 0.20 2015-09-30 2015-10-20 2015-06-30
ECA (ECA) 0.04 2015-08-19 2015-09-01 2015-06-30 wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego
EDI (EDINVEST) 0.24 2015-07-06 2015-07-23 2015-05-27
EFK (EFEKT) 0.70 2015-09-17 2015-10-01 2015-06-25 dywidenda wynosi 0,70 zł na jedną akcję zwykłą i 0,84 zł na jedną akcję uprzywilejowaną
EBX (EKOBOX) 0.06 2015-06-11 2015-06-25 2015-05-27
EGH (EKOPOL) 0.02 2015-07-16 2015-07-31 2015-07-01 dywidenda wynosi 0,02 zł na jedną akcję zwykłą (seria C, D, F i H) i 0,03 zł na jedną akcję uprzywilejowaną (seria A i E)
ELT (ELEKTROTI) 0.60 2015-06-12 2015-06-30 2015-05-25 łączna kwota dywidendy 5.989.805,40 zł = 2.861.926,61 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 3.127.878,79 zł z kapitału rezerwowego
ELZ (ELZAB) 0.89 2015-07-07 2015-07-23 2015-06-30
ELM (EMONT) 0.03 2015-07-03 2015-07-16 2015-06-23
EMP (EMPERIA) 1.33 2015-06-05 2015-06-19 2015-05-27
ENP (ENAP) 0.05 2015-08-10 2015-11-27 2015-06-11
ENA (ENEA) 0.47 2015-07-22 2015-08-11 2015-06-30
ENE (ENELMED) 0.10 2015-06-10 2015-06-25 2015-05-20
ENG (ENERGA) 1.44 2015-05-07 2015-05-21 2015-04-29
ENI (ENERGOINS) 0.65 2015-05-27 2015-06-12 2015-05-18 łaczna kwota dywidendy 11.700.000,00 zł = 10.380.334,14 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.319.665,86 zł z kapitału zapasowego
ERB (ERBUD) 0.50 2015-07-15 2015-07-30 2015-05-29
EGS (ERGIS) 0.15 2015-06-17 2015-07-03 2015-06-09
ESK (ESKIMOS) 0.01 2015-07-09 2015-07-23 2015-05-29
ESS (ESSYSTEM) 0.35 2015-06-30 2015-07-14 2015-05-08 łączna kwota dywidendy 15.002.272,95 zł = 2.715.356,89 tj. cały zysk za 2014 r. (0,05 zł na akcję) + 366.563,24 zł z likwidacji "Programu Motywacyjnego spółki ES-System S.A." + 11.920.352,82 zł z kapitału zapasowego
EUC (EUCO) 2.68 2015-08-21 2015-09-04 2015-06-22
EUR (EUROCASH) 0.79 2015-05-19 2015-06-10 2015-04-24
ETX (EUROTAX) 0.38 2015-06-11 2015-06-25 2015-06-02 łączna kwota dywidendy 1.900.000 zł = 1.113.389,57 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 786.610,43 zł z kapitału zapasowego
ETL (EUROTEL) 1.00 2015-07-01 2015-07-15 2015-06-16
GEU (EXOUPOS) 0.77 2015-05-19 2015-06-02 2015-05-12
FSG (FASING) 0.80 2015-09-28 2015-10-14 2015-06-29
FEE (FEERUM) 0.21 2015-07-28 2015-08-18 2015-04-28
FRO (FERRO) 1.00 2015-05-26 2015-08-06 2015-05-19 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,40 zł - 6 sierpnia 2015 r., II transza 0,60 zł - 26 listopada 2015 r.
FTE (FORTE SA) 2.00 2015-05-27 2015-06-11 2015-05-19
GKP (GEKOPLAST) 0.35 2015-07-03 2015-07-24 2015-06-11 wypłata nastąpi w dwóch ratach: pierwsza - w wys. 0,17 zł na akcję w dniu 24 lipca 2015 r., druga - w wys. 0,18 zł na akcję w dniu 24 września 2015 r.
GLC (GLCOSMED) 0.10 2015-07-09 2015-07-14 2015-06-25
GRV (GORENJE) 0.06 2015-07-08 2015-07-03 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; wypłata dywidendy miałaby nastąpić 45 dni roboczych po przyjęciu uchwały
GPW (GPW) 2.40 2015-07-15 2015-08-04 2015-06-25 łączna kwota dywidendy 100.732.800 zł = 52.884.720,00 zł z zysku za 2014 r. + 47.848.080,00 zł z kapitału rezerwowego
GWR (GWARANT) 0.40 2015-07-16 2015-07-31 2015-06-18
BHW (HANDLOWY) 7.43 2015-07-06 2015-07-24 2015-06-22
HRS (HERKULES) 0.06 2015-08-28 2015-09-11 2015-05-29
HOR (HORTICO) 0.15 2015-07-07 2015-07-22 2015-06-27
HPS (HYDRAPRES) 0.01 2015-07-31 2015-08-11 2015-06-22
HDR (HYDROTOR) 2.00 2015-09-10 2015-10-01 2015-06-27
IAI (IAI) 0.10 2015-07-01 2015-07-14 2015-06-23 łączna kwota dywidendy 815.625,30 zł = 810.697,53 zł z zysku za 2014 r. + 4.925,97 zł z zysku niepodzielonego z 2013 r.
IFM (IFM) 0.02 2015-03-27 2015-04-14 2015-03-11
IPL (IMPEL) 1.50 2015-04-30 2015-05-18 2015-04-25
IMS (IMS) 0.08 2015-06-12 2015-06-26 2015-06-03
IND (INDYKPOL) 1.00 2015-08-14 2015-08-28 2015-05-26
ING (INGBSK) 4.00 2015-04-20 2015-05-05 2015-03-31
INP (INPRO) 0.09 2015-07-14 2015-07-28 2015-06-16
IRL (INTERAOLT) 0.56 2015-05-15 2015-05-28 2015-04-30 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro - ok. 2,24 zł
CAR (INTERCARS) 0.71 2015-06-30 2015-07-14 2015-06-09
INT (INTERNITY) 0.07 2015-07-23 2015-08-31 2015-06-23 łączna kwota dywidendy 583.000 zł = 44.652,05 zł z zysku za 2014 r. + 538.447,95 zł z kapitału zapasowego
INL (INTROL) 0.23 2015-06-22 2015-07-07 2015-06-10
IZS (IZOSTAL) 0.07 2015-07-14 2015-08-03 2015-04-14
K2I (K2INTERNT) 1.00 2015-07-07 2015-07-21 2015-06-16 wypłata dywidendy nastąpi z części kapitału zapasowego utworzonej z zysku lat ubiegłych
KPI (KANCELWEC) 0.01 2015-05-14 2015-07-03 2015-05-14
KBJ (KBJ) 0.08 2015-07-31 2015-08-21 2015-06-25
KTY (KETY) 14.41 2015-07-16 2015-08-05 2015-04-23 łączna kwota dywidendy 136.072.627,20 zł = 97.589.234,57 zł z zysku za 2014 r. + 38.483.392,63 zł z kapitału zapasowego; spółka przewiduje możliwość zwiększenia liczby akcji objętych dywidendą w związku z realizacją przed 16 lipca 2015 roku uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - w takim przypadku łączna liczba akcji objętych dywidendą będzie wynosić 9.441.988, co da 14,41 zł dywidendy na akcję
KGH (KGHM) 4.00 2015-05-27 2015-06-18 2015-04-29 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych transzach, po 2 zł na akcję każda
KPL (KINOPOL) 1.00 2015-06-30 2015-07-14 2015-06-23 łączna kwota dywidendy 19.821.404,00 zł = 14.201.012,75 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 5.620.391,25 zł z kapitału zapasowego
KLN (KLON) 0.02 2015-07-20 2015-08-05 2015-04-20
KME (KME) 0.08 2015-05-28 2015-06-15 2015-05-12
KOM (KOMPUTRON) 0.50 2015-11-30 2015-12-14 2015-09-30 rok obrotowy 2015/2014 trwa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
KST (KONSSTALI) 1.50 2015-06-03 2015-06-18 2015-05-27
KPX (KOPEX) 0.40 2015-06-11 2015-07-02 2015-06-03
KRU (KRUK) 1.50 2015-07-01 2015-07-24 2015-06-23
KSW (KRUSZWICA) 2.64 2015-07-24 2015-08-10 2015-06-17
KPC (KUPIEC) 0.01 2015-07-23 2015-08-07 2015-07-07
LEN (LENA) 0.30 2015-05-06 2015-05-19 2015-04-21
LTX (LENTEX) 0.40 2015-07-07 2015-07-23 2015-05-26
LVC (LIVECHAT) 0.71 2015-07-29 2015-08-13 2015-07-20 projekt uchwały WZA; rok obrotowy 2014/2015 trwa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
LPP (LPP) 32.00 2015-09-03 2015-09-24 2015-06-26 w przypadku realizacji uprawnień do 21,3 tys. warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji, które spółka wyemitowała w 2011 r., kwota dywidendy na akcję spadłaby do 31,62 zł
MAG (MAGELLAN) 1.85 2015-07-13 2015-07-27 2015-04-29
MAK (MAKARONPL) 0.17 2015-07-15 2015-08-03 2015-06-26
MLB (MAKOLAB) 0.15 2015-07-15 2015-08-05 2015-06-29
MMA (MALKOWSKI) 0.04 2015-05-20 2015-06-05 2015-05-11
MCL (MCLOGIC) 3.00 2015-03-10 2015-03-24 2015-02-24
MDG (MEDICALG) 1.60 2015-07-07 2015-09-28 2015-06-30
MEG (MEGARON) 0.58 2015-07-07 2015-07-21 2015-06-29 łączna kwota dywidendy 2.808.000 zł - spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2014 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.242.000,00 zł, co daje 0,46 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 12 stycznia 2015 r.; wypłata 19 stycznia 2015 r.
MNC (MENNICA) 0.30 2015-06-29 2015-07-15 2015-05-21
MNS (MENNICASK) 0.10 2015-09-25 2015-10-15 2015-06-26
MRC (MERCATOR) 0.25 2015-07-02 2015-07-20 2015-06-24
MCR (MERCOR) 1.02 2015-08-19 2015-09-07 2015-08-05
MFO (MFO) 0.30 2015-06-30 2015-07-10 2015-05-13
MND (MINERAL) 0.09 2015-07-02 2015-07-16 2015-05-28
MNX (MINOX) 0.01 2015-09-07 2015-09-22 2015-06-09
MMC (MMCPL) 0.14 2015-06-18 2015-07-02 2015-06-10
MNI (MNI) 0.12 2015-09-30 2015-12-30 2015-06-30 łączna kwota dywidendy 10.037.245,68 zł = 2.608.000,00 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 7.429.245,00 z kapitału zapasowego
MOD (MODECOM) 0.33 2015-07-02 2015-07-16 2015-06-24
MOL (MOL) 485.49 2015-04-16 wysokość dywidendy na akcję zostanie ogłoszona do 21 maja 2015 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF)
MSP (MOSTALPLC) 1.39 2015-06-09 2015-06-25 2015-04-30
MSZ (MOSTALZAB) 0.05 2015-09-01 2015-09-15 2015-06-17
MWT (MWTRADE) 1.02 2015-04-23 2015-05-08 2015-04-02
NET (NETIA) 0.60 2015-06-12 2015-06-26 2015-06-02
NEU (NEUCA) 4.33 2015-05-21 2015-06-11 2015-05-07
NWG (NEWAG) 1.00 2015-07-31 2015-08-31 2015-06-01
NVT (NOVITA) 2.95 2015-07-02 2015-07-20 2015-05-25 Lentex, jako większościowy akcjonariusz Novity, zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ Novity, zwołanym na 2 lipca, punktu dotyczącego wypłaty 10 mln zł na dywidendę, czyli 4 zł na jedną akcję
CNG (NOWAGALA) 0.10 2015-08-28 2015-09-11 2015-06-17 wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego
NTT (NTTSYSTEM) 0.15 2015-09-14 2015-09-30 2015-05-18
OEG (OLYMPIC) 0.10 2015-05-01 2015-05-04 2015-04-16 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
ONC (ONICO) 0.70 2015-06-26 2015-07-15 2015-06-08
OPN (OPONEO.PL) 0.05 2015-07-03 2015-07-30 2015-06-17
OPM (OPTEAM) 0.15 2015-06-22 2015-07-08 2015-06-11
OPL (ORANGEPL) 0.50 2015-06-25 2015-07-09 2015-04-09 łączna kwota dywidendy 656.178.739,50 zł = 555.915.673,35 zł z zysku za 2014 r. + 100.263.066,15 zł z kapitału zapasowego
ORB (ORBIS) 1.50 2015-07-16 2015-08-04 2015-06-11
ORN (ORIONINV) 2.70 2015-08-28 2015-10-28 2015-06-01
OTS (OTLOG) 7.00 2015-05-04 2015-05-19 2015-04-24
NVA (PANOVA) 0.50 2015-08-14 2015-08-28 2015-05-14
PCX (PCCEXOL) 0.01 2015-06-15 2015-06-29 2015-06-08
PCR (PCCROKITA) 3.49 2015-05-13 2015-05-28 2015-04-24
PCM (PCM) 3.61 2015-04-17 2015-05-05 2015-04-10
PGS (PEGAS) 1.15 2015-10-16 2015-10-28 2015-06-15 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro; łączna kwota dywidendy 10.613.810 euro = 10.516.132,14 euro, tj. cały zysk za 2014 r. + 97.677,86 euro z zysku z lat poprzednich
PEO (PEKAO) 10.00 2015-06-22 2015-07-07 2015-04-30
PEL (PELION) 2.00 2015-05-04 2015-05-20 2015-04-30
PEM (PEMANAGER) 12.04 2015-07-10 2015-07-24 2015-06-29
PGE (PGE) 0.78 2015-09-24 2015-10-15 2015-06-24
PGN (PGNIG) 0.20 2015-07-15 2015-08-04 2015-04-16
PSW (PGSSOFT) 0.25 2015-08-28 2015-09-15 2015-06-25 na podst. uchwały zarządu z 18 września 2014 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom 1.946.203,35 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,07 zł na akcję; w związku z powyższym do wypłaty pozostanie kwota 5.089.272,90 zł, tj. kwota 0,18 zł na akcję
PHR (PHARMENA) 0.11 2015-07-01 2015-07-22 2015-06-10
PHN (PHN) 1.30 2015-08-19 2015-08-26 2015-06-30
PKN (PKNORLEN) 1.65 2015-06-16 2015-07-08 2015-04-28 wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego apółki utworzonego z zysku lat ubiegłych
PKP (PKPCARGO) 2.46 2015-06-15 2015-06-26 2015-04-21 łączna kwota dywidendy 110.175.815,82 zł = 53.921.567,25 zł z zysku za 2014 r. + 56.254.248,57 zł z zysków z lat ubiegłych
PLX (PLASTBOX) 0.09 2015-07-03 2015-07-23 2015-05-18
PCE (POLICE) 0.56 2015-06-11 2015-06-25 2015-05-27
POM (POLMED) 0.06 2015-06-25 2015-07-16 2015-06-09
PLA (POLNA) 5.00 2015-05-19 2015-06-02 2015-05-12 łączna kwota dywidendy 7.078.205,00 zł = 3.892.460,92 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 3.185.744,08 zł z kapitału zapasowego
PWX (POLWAX) 1.22 2015-05-22 2015-06-08 2015-04-21
PRF (PRAGMAFA) 1.56 2015-05-20 2015-06-04 2015-05-05
PRI (PRAGMAINK) 1.00 2015-07-14 2015-10-05 2015-06-29 łączna kwota dywidendy 3.680.000 zł = 560.466,98 zł, tj. cały zysk za 2014 r. (0,15 zł na akcję) + 3.119.533,02 zł z kapitału zapasowego (0,85 zł na akcję)
PST (PRESTO) 0.02 2015-08-17 2015-09-17 2015-05-19
PRD (PROCAD) 0.09 2015-05-12 2015-05-29 2015-04-29
PRM (PROCHEM) 0.35 2015-06-30 2015-07-17 2015-06-13
PJP (PROJPRZEM) 0.60 2015-07-30 2015-07-20 2015-06-10
PRL (PROLOG) 2.71 2015-08-17 2015-09-02 2015-06-29 łączna kwota dywidendy 2.710.000 zł = 1.243.100,36 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.574.959 zł z zysku netto z lat ubiegłych
PLE (PROPERTYF) 0.10 2015-07-31 2015-08-14 2015-06-30
PRT (PROTEKTOR) 0.29 2015-09-25 2015-10-09 2015-06-26
PTW (PTWP) 0.33 2015-07-08 2015-07-22 2015-07-28
ZAP (PULAWY) 7.03 2015-06-03 2015-06-18 2015-05-19 dywidenda zostanie wypłacona z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych; rok obrotowy 2013/2014 trwa od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
PWM (PWRMEDIA) 0.10 2015-05-29 2015-06-12 2015-04-27
PZU (PZU) 30.00 2015-09-30 2015-10-21 2015-06-30
QRS (QUERCUS) 0.46 2015-06-16 2015-06-30 2015-04-27 projekt uchwały WZA; na wypłatę dywidendy lub nabycie akcji własnych (do decyzji WZA) zostanie przeznaczona kwota 30 643 933,16 zł, przy czym w przypadku wypłaty dywidendy byłoby to 0,46 zł na akcję, w przypadku skupu akcji własnych - 8,5 zł za akcję
RDL (RADPOL) 0.35 2015-08-10 2015-08-26 2015-06-24 łączna kwota dywidendy 9.001.913,20 zł = 8.081.977,58 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 919.935,62 zł z kapitału zapasowego' dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 0,20 zł 26 sierpnia 2015 r. + 0,15 zł 10 listopada 2015 r.
RAF (RAFAMET) 0.10 2015-06-12 2015-06-30 2015-06-02
RBW (RAINBOW) 0.80 2015-06-18 2015-07-03 2015-06-09
RWL (RAWLPLUG) 0.33 2015-08-12 2015-08-27 2015-06-26 łaczna kwota dywidendy 10.744.800,00 zł = 10.653.326,06 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 91.473,94 zł z kapitału zapasowego
RLP (RELPOL) 0.38 2015-07-13 2015-07-28 2015-06-19
ROB (ROBYG) 0.11 2015-05-04 2015-05-19 2015-04-23
RPC (ROPCZYCE) 0.75 2015-04-30 2015-05-20 2015-04-10
SNK (SANOK) 2.65 2015-07-06 2015-07-22 2015-06-26
SEA (SEKA) 0.30 2015-07-10 2015-07-28 2015-06-30
SEK (SEKO) 0.32 2015-07-01 2015-07-15 2015-05-13
SEL (SELENAFM) 0.28 2015-06-15 2015-06-30 2015-05-29 wypłata dywidendy nastąpi ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki
SFG (SILVANO) 0.10 2015-07-13 2015-07-15 2015-06-29 projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
SME (SIMPLE) 0.60 2015-06-29 2015-07-31 2015-05-14 wypłata dywidendy nastąpi w trzech równych transzach: I transza - do 31 lipca 2015 r.; II transza - do 30 września 2015 r., III transza - do 31 grudnia 2015 r.
SKO (SKOK) 0.04 2015-07-28 2015-08-18 2015-04-28 dywidenda wyniesie 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną; łączna kwota dywidendy 9.540.057,28 zł = 8.006.168,50 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 1.533.888,78 zł z kapitału rezerwowego
SKA (SNIEZKA) 3.10 2015-06-19 2015-07-03 2015-06-05
SOL (SOLAR) 0.07 2015-08-26 2015-09-30 2015-06-26
SON (SONEL) 0.50 2015-06-01 2015-06-16 2015-05-15
STP (STALPROD) 2.00 2015-09-15 2015-09-30 2015-06-30
STF (STALPROFI) 0.10 2015-07-15 2015-08-05 2015-04-16
SNS (SYNTHOS) 0.25 2015-07-02 2015-07-17 2015-06-24
TLX (TALEX) 1.80 2015-05-20 2015-06-02 2015-04-29 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach
TPE (TAURONPE) 0.15 2015-07-22 2015-08-12 2015-04-23
TLV (TELIANI) 0.02 2015-08-04 2015-08-19 2015-06-22
TEL (TELL) 0.60 2015-12-11 2015-12-29 2015-11-17 projekt uchwały WZA
TER (TERESA) 1.20 2015-06-12 2015-06-26 2015-05-27
TME (TERMOEXP) 0.05 2015-09-25 2015-10-13 2015-06-26
TSG (TESGAS) 0.10 2015-07-13 2015-07-30 2015-06-22
TFO (TFONE) 0.10 2015-09-25 2015-10-07 2015-06-29
TOR (TORPOL) 0.50 2015-06-19 2015-08-31 2015-06-09 wypłata nastąpi w dwóch ratach: pierwsza - w wys. 0,25 zł na akcję w dniu 31 sierpnia 2015 r., druga - w wys. 0,25 zł na akcję w dniu 30 listopada 2015 r.; listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 r. ustala się na 10 dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia uchwały przez ZWZA
TVN (TVN) 0.30 2015-06-19 2015-07-03 2015-06-12
UNI (UNIBEP) 0.15 2015-06-23 2015-07-07 2015-05-14
UCG (UNICREDIT) -
UNT (UNIMOT) 0.24 2015-07-04 2015-07-24 2015-06-22
VRB (VERBICOM) 0.02 2015-07-14 2015-07-29 2015-06-30
VGO (VIGOSYS) 5.61 2015-05-28 2015-06-12 2015-05-21
VIN (VINDEXUS) 0.10 2015-07-07 2015-07-15 2015-06-29
VTL (VISTAL) 0.30 2015-07-30 2015-08-14 2015-04-30
VOT (VOTUM) 0.67 2015-06-19 2015-06-30 2015-06-09
WAX (WADEX) 0.67 2015-05-20 2015-06-10 2015-05-06
WAS (WASKO) 0.04 2015-06-30 2015-07-15 2015-06-16
WWL (WAWEL) 20.00 2015-05-18 2015-06-02 2015-04-30
WDB (WDBBU) 0.10 2015-07-10 2015-07-27 2015-06-30 łączna kwota dywidendy 2.000.000 zł = 1.917.456,25 zł, tj. cały zysk za 2015 r. + 82.543,75 zł kapitału zapasowego; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 0,07 zł - 27 lipca 2015 r. i 0,03 zł - 15 grudnia 2015 r.
WDX (WDX) 0.40 2015-05-22 2015-06-12 2015-05-13
WLT (WIELTON) 0.24 2015-07-31 2015-08-21 2015-06-29 wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,10 zł - 21 sierpnia 2015 r.; II transza 0,14 zł - 10 grudnia 2015 r.
WOD (WODKAN) 0.16 2015-05-06 2015-05-21 2015-04-27
WOJ (WOJAS) 0.30 2015-09-03 2015-09-24 2015-06-19
WSE (WORKSERV) 0.16 2015-06-25 2015-11-26 2015-06-22
ZEP (ZEPAK) 1.20 2015-09-28 2015-10-14 2015-06-29
PUE (ZPUE) 11.61 2015-06-22 2015-07-06 2015-06-15 dywidenda wyniesie 11,61 zł na akcję zwykłą i 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną
ZWC (ZYWIEC) 25.00 2015-06-17 2015-07-02 2015-06-09 łączna kwota dywidendy 256.783.425,00 zł = 183.815.135,05 zł, tj. cały fundusz rezerwowy + 72.968.289,95 zł, tj. część zysku za 2014 r.; na podst. uchwały z dn. 22 października 2014 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 zł (5,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 4.12.2014 r.; wypłata dywidendy 11.12.2014 r.; do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 205.426.740,00 zł, tj. 20,00 zł za akcję