Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że Twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 20% (w 2001 r.), 15% (w 2002 r.)
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
ABC (ABCDATA) 0.36 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 44.322.863,04 zł = 43.216.223,70 zł z zysku netto za rok 2014 + 1.106.639,34 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy
ACG (ACAUTOGAZ) 2.30 rekomendacja zarządu i RN
ACT (ACTION) 1.00 "Z zysku za 2014 r. chcemy wypłacić 1 zł dywidendy na akcję" - powiedział prezes Action Piotr Bieliński
AML (ALUMETAL) 1.95 2015-04-22 2015-06-29 2015-04-13 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 30.904.916,41 zł = 1.503.908,41 zł z zysku za 2014 r. + 29.401.008 zł z kapitału zapasowego
APT (APATOR) 0.80 2015-06-22 rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy za 2014 r. wypłacona została w grudniu 2014 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 5 grudnia 2014 r., wypłata zaliczki - 12 grudnia 2014 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,50 zł brutto na 1 akcję
ABS (ASSECOBS) 0.85 2015-05-14 2015-06-01 2015-04-21 projekt uchwały WZA
ACP (ASSECOPOL) 2.90 rekomendacja zarządu i RN
ASE (ASSECOSEE) 0.40 2015-06-30 2015-07-15 2015-03-31 projekt uchwały WZA; do podziału zysk za 2014 r. 1.500.897,86 zł+ niepodzielony zysk z roku obrotowego 2012 - 3 102 417,79 zł + niepodzielony zysk z roku 2013 - 17.655.282,61 zł
ACS (ASSECOSLO) 0.47 rekomendacja zarządu i RN; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
AAL (AVIAAML) 0.09 2015-04-03 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
BRS (BORYSZEW) 0.10 rekomendacja zarządu
BDX (BUDIMEX) 6.11 2015-05-08 2015-05-25 rekomendacja zarządu
BZW (BZWBK) 9.60 2015-05-08 2015-05-22 2015-04-23 projekt uchwały WZA
CCC (CCC) - dywidenda wyniesie 2-3 zł - wypowiedź prezesa Dariusza Miłka z 24 lutego 2015 r.
DKR (DEKTRA) 1.10 rekomendacja zarządu
DOM (DOMDEV) 2.25 2015-06-18 2015-07-03 rekomendacja zarządu
ESC (EASTSIDE) 0.07 projekt uchwały WZA; jeśli WZA przegłosuje planowane scalenie akcji, to dywidenda wyniesie 0,17 zł na akcję (scalenie będzie głosowane na NWZA 7 kwietnia 2015 r.)
EBC (EBC) 0.20 rekomendacja zarządu
ELZ (ELZAB) 0.80 rekomendacja zarządu
ENA (ENEA) 0.47 rekomendacja zarządu i RN
ENE (ENELMED) 0.10 2015-06-10 2015-06-25 rekomendacja zarządu i RN
ENG (ENERGA) 1.44 rekomendacja zarządu i RN
EUC (EUCO) 2.68 rekomendacja zarządu
EXC (EXCELLENC) 0.08 rekomendacja zarządu
GPW (GPW) 2.40 GPW podtrzymuje zamiar wypłaty 2,40 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. - poinformował 24 lutego br. Paweł Tamborski, prezes GPW
BHW (HANDLOWY) 7.43 2015-07-06 2015-07-24 rekomendacja zarządu i RN
IFM (IFM) 0.02 2015-03-27 2015-04-14 2015-03-11
IPL (IMPEL) 1.50 rekomendacja zarządu
IMS (IMS) 0.06 rekomendacja zarządu
ING (INGBSK) 4.00 2015-04-20 2015-05-05 rekomendacja zarządu
INL (INTROL) - Introl planuje wypłatę dywidendę za 2014 r. na takim samym poziomie jak w 2013 r. lub wyższym - poinformował na konferencji Wiesław Kapral, przewodniczący rady nadzorczej spółki
IZS (IZOSTAL) 0.07 2015-07-14 2015-08-03 2015-04-14 projekt uchwały WZA
KTY (KETY) 10.70 rekomendacja zarządu i RN
KGH (KGHM) 4.00 2015-05-27 2015-06-18 rekomendacja zarządu i RN; dywidenda miałaby zostać wypłacona w dwóch transzach, po 2 zł na akcję każda
KPL (KINOPOL) 1.00 rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona zysku za 2014 r. oraz zysków z lat poprzednich
KST (KONSSTALI) 1.50 rekomendacja zarządu
KRU (KRUK) 1.50 rekomendacja zarządu i RN
LEN (LENA) 0.30 rekomendacja zarządu
MAG (MAGELLAN) 1.85 rekomendacja zarządu
MBK (MBANK) 17.00 2015-05-29 2015-06-18 2015-03-30 projekt uchwały WZA
MCL (MCLOGIC) 3.00 2015-03-10 2015-03-24 2015-02-24
MEG (MEGARON) 0.46 spółka wypłaciła zaliczkę na dywidendę za 2014 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.242.000,00 zł, co daje 0,46 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 12 stycznia 2015 r.
MRC (MERCATOR) 0.25 rekomendacja zarządu
MNX (MINOX) 0.01 rekomendacja zarządu
MNI (MNI) 0.06 rekomendacja zarządu
MOL (MOL) - 2015-04-16 projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF)
MWT (MWTRADE) 1.02 2015-04-23 2015-05-08 2015-04-02 projekt uchwały WZA
NEU (NEUCA) 4.33 rekomendacja zarządu
OEG (OLYMPIC) 0.10 2015-05-01 2015-05-04 2015-04-16 projekt uchwały WZA: dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
OPL (ORANGEPL) 0.50 2015-06-25 2015-07-09 rekomendacja zarządu
PCM (PCM) 3.61 2015-04-17 2015-05-05 2015-04-10 projekt uchwały WZA
PEO (PEKAO) 10.00 2015-06-22 2015-07-07 rekomendacja zarządu i RN
PEL (PELION) 2.00 rekomendacja zarządu
PGN (PGNIG) 0.16 2015-07-15 2015-08-04 2015-04-16 projekt uchwały WZA
PKN (PKNORLEN) 1.65 2015-06-16 2015-07-08 rekomendacja zarządu; wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych
PKP (PKPCARGO) - rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 110.000.000 zł = 53.922.000 zł z zysku za 2014 r. + 56.078.000 zł z zysków z lat ubiegłych
PWX (POLWAX) 1.22 2015-05-22 2015-06-08 rekomendacja zarządu i RN
PRF (PRAGMAFA) 1.56 rekomendacja zarządu
PRI (PRAGMAINK) 1.00 rekomendacja zarządu; propozycja przewiduje przeznaczenie zysku za rok 2014 na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję oraz wypłacenie z zysku lat ubiegłych dodatkowej dywidendy w wy. 0,85 zł na akcję
QRS (QUERCUS) 0.46 rekomendacja zarządu; na wypłatę dywidendy lub nabycie akcji własnych (do decyzji WZA) zostanie przeznaczona kwota 30 643 933,16 zł, przy czym w przypadku wypłaty dywidendy byłoby to 0,46 zł na akcję, w przypadku skupu akcji własnych - 8,5 zł za akcję
RDL (RADPOL) 0.28 rekomendacja zarządu
RWL (RAWLPLUG) - wg raportu rocznego za 2014 r.
ROB (ROBYG) 0.11 rekomendacja zarządu
RPC (ROPCZYCE) 0.75 rekomendacja zarządu i RN
SEK (SEKO) 0.32 rekomendacja zarządu i RN
SON (SONEL) 0.50 rekomendacja zarządu
STF (STALPROFI) 0.10 2015-07-15 2015-08-05 rekomendacja zarządu
SNS (SYNTHOS) 0.25 rekomendacja zarządu
TNX (TALANX) 1.25 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
TLX (TALEX) 1.80 rekomendacja zarządu
TPE (TAURONPE) 0.15 2015-07-22 2015-08-12 rekomendacja zarządu i RN
TSG (TESGAS) 0.10 rekomendacja zarządu
TRN (TRANSPOL) 0.16 2015-06-11 2015-06-26 rekomendacja zarządu
VTL (VISTAL) 0.30 rekomendacja zarządu
WAX (WADEX) 0.67 rekomendacja zarządu i RN
WWL (WAWEL) 20.00 2015-05-18 2015-06-02 rekomendacja zarządu
WDB (WDBBU) 0.12 rekomendacja zarządu
ZEP (ZEPAK) 0.80 rekomendacja zarządu
ZWC (ZYWIEC) 5.00 na podst. uchwały z dn. 22 października 2014 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 4.12.2014 r.; wypłata dywidendy 11.12.2014 r.